BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachura Ewa (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Contemporary Housing Environment of Poland. Dwelling Attributes Assessment
Współczesne środowisko mieszkaniowe Polski. Ocena atrybutów mieszkania
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 1 (6), s. 75-87, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkania, Materialne warunki życia ludności, Standard mieszkaniowy, Potrzeby mieszkaniowe
Dwellings, Population's materials living conditions, Housing standard, Housing needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Studium poświęcono badaniu warunków mieszkaniowych w Polsce. Gospodarka mieszkaniowa jest ważną częścią jakości życia współczesnego społeczeństwa. Mieszkania zaspokajają nie tylko potrzeby osobiste, lecz stanowią również bezpieczeństwo, schronienie i status społeczny. Kwestie związane z potrzebami mieszkaniowymi i preferencjami są wielodyscyplinarne. Przyciągają badaczy z wielu dyscyplin, mianowicie ekonomiki, socjologii, psychologii, urbanistyki i architektury (Stachura, 2009). Opracowanie przedstawia bardzo szybko zmieniające się środowisko mieszkaniowe w Polsce z punktu widzenia bieżących warunków mieszkaniowych i ich implikacji dla przyszłej innowacyjnej konsumpcji. Ważnym aspektem badań nad warunkami mieszkaniowymi jest to, w jaki sposób określić architektoniczne atrybuty przestrzeni mieszkalnej związane z wielkością, proporcjami, rozkładem funkcjonalnym i odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi. Ta subiektywna ocena poszerzy istniejącą wiedzę o stylach życia, warunkach kulturowych lokatorów oraz psychograficznych relacjach lokatorów i ich percepcji przestrzeni mieszkalnej. (abstrakt oryginalny)

This study examines housing conditions in Poland. Housing is an important part of the quality of life in the contemporary society. Dwellings satisfy not only personal needs but are also security, shelter and social status. The issues concerned with housing needs and preferences are multidisciplinary. They attract researchers from many disciplines, namely - economics, sociology, psyEWA STACHURA 87 chology, urban planning and architecture (Stachura, 2009). This paper looks at the rapidly changing housing environment in Poland with respect to the current housing conditions and their implications for the future innovative consumption. An important aspect of studies into occupancy standards is how to determine architectural attributes of housing space relating to the size, proportions, functional layout and appropriate technological solutions. This subjective assessment will expand the existing knowledge of life styles, cultural conditions of occupants and psychographic relations of occupants and their perception of occupancy space.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boumeester, H. (1996), The choice for expensive owner occupancy in the Netherlands, "Netherlands Journal of Housing and the Built Environment", Volume 11, pp. 253-273.
  2. Czarnecki, B., Siemiński, W. (2004), Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., Warsaw.
  3. Dieleman, F. M. (2001), Modelling residential mobility; a review of recent trends in research, Journal of Housing and the Built Environment, Volume 16, pp. 249-265.
  4. Jałowiecki, B., Szczepański, M. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
  5. Jansen, S. J. T. (2012), What is the worth of values in guiding residential preferences and choices? Journal of Housing and the Built Environment, Volume 27, pp. 249-265.
  6. Stachura, E. (2009), Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu