BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perechuda Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Kaszczuk Agata (Kadra Narodowa Sportów Lotniczych w Polsce)
Tytuł
Aerokluby jako węzły w sieci indywidualnego transportu lotniczego w Polsce. Mapy procesów uzyskania licencji pilotów
Netintegration of Polish Aeroclubs Oriented Toward Individual Fly Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 319-330, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Transport lotniczy
Air transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek budowy sieci prywatnego transportu lotniczego w Polsce opartej na istniejącej bazie aeroklubów, które są tu traktowane jako podstawowe węzły docelowej sieci komunikacji lotniczej. W dobie "duszenia" się miast i wielkich aglomeracji przemysłowych transport lotniczy na krótkich dystansach jawi się jako istotne panaceum na permanentnie wydłużający się czas dojazdu do pracy, szkoły, krewnych, znajomych i przyjaciół. Warto podkreślić, że tematyka indywidualnego transportu lotniczego nie jest przedmiotem większego zainteresowania decydentów sieci transportowych w Polsce. (fragment tekstu)

The paper is devoted to following issues and questions: - analysis of the current fly transport in Poland, - development barriers for individual air transport, - strategic scenarios for the development of private-individual air communication, - reengineering and benchmarking in polish aeroclubs, - empirical case study: pilot training analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaszczuk A., Analiza rentowności usług lotniczych na przykładzie Ośrodka Szkolenia Lotniczego "Żelazny-6", praca dyplomowa napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Kazimierza Perechudy, Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 2. Kodama M., Boundaries Innovation and Knowledge Integration in the Japanese Firm, "CRP" 2009, No. 42.
 3. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 4. Perechuda K., Ponowoczesność a zarządzanie. Ontologia pustego świata organizacji, w: Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2010.
 5. Perechuda K., Potencjały ciągłości i nieciągłości w sieciowych modelach coachingu, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, PN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 6. Perechuda K., Strategia a orkiestracja sieci, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, red. R. Krupski, PN Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 7. Perechuda K., Idzikowski W., Modele rozwiązywania problemów klienta a bufory dostępu do wiedzy korporacji, w: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 8. Perechuda K., Nawrocka E., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych opartych na wiedzy, w: Problemy zarządzania. Zarządzanie w turystyce, vol. 8, nr 3 (29), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 9. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 10. "Transformacje" 2007, nr 1-4 (51-55); 2008, nr 1-2 (56-57).
 11. Zarządzanie firmą sportową, red. K. Perechuda, Leopoldinum, Wrocław 2001.
 12. Zarządzanie marketingiem w organizacjach sportowych, red. K. Perechuda, AWF, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu