BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rekreacja w agroturystyce i turystyce wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem dawnych gier i zabaw
Recreation in Agritourism and Rural Tourism with Particular Reference to the Old Games and Amusements
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 265-274, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Rekreacja, Agroturystyka
Rural tourism, Recreation, Agrotourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prześledzenie ofert gospodarstw agroturystycznych i turystyki wiejskiej pod względem informacji o rekreacji ruchowej i twórczej. Skupiono się na tych formach, ponieważ ściśle zależą one od kwaterodawcy. Zbadano oferty umieszczone w Internecie na portalach agroturystycznych. Badania przeprowadzono w dniach 23 i 25 marca 2011 roku. Wskazano również na możliwości poszerzenia oferty o dawne gry i zabawy. Nawiązują one bezpośrednio do tradycji regionu, a przez to są unikatowe i niepowtarzalne, mogą również przyczynić się do wzrostu konkurencyjności kwater agroturystycznych i turystyki wiejskiej. (fragment tekstu)

The article examines offers of hospitable farms and rural tourism in terms of information about active and creative recreation. It is focused on these forms as they are strictly dependent on the landlords. Article examines the offers presented on the websites of agritourism portals. It indicates possiblities of expanding offers by the old games and amusements. They refer directly to the traditions of the region and therefore are unique and unrepeatable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Napierala M. i wsp., Klasyfikacja i analiza form rekreacji, w: Wybrane zagadnienia z podstaw rekreacji i turystyki, red. M. Napierala i in., Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Bydgoszcz 2009.
 2. Mazur T, Na wygonie i w salonie - dawne zabawy dziecięce, http://cywilizacja. ien.pl/?id=481, 2011.
 3. Piekarniak E., Gry i zabawy ciekawą propozycją na przerwy śródlekcyjne i zajęcia ruchowe, http://www.sp14.lublin.pl/publikacje/epiekarniak.htm, 2011.
 4. Smoleńska O., Rekreacja ruchowa w programach imprez agroturystycznych, w: Strategia rozwoju turystyki w Polsce lata 2007-2013 - założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. S. Bosiacki, B. Raszka, AWF w Warszawie, Warszawa 2006.
 5. Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Troczek-Werner, AWF, Wrocław 2002.
 6. www.mwmskansen.pl/index.php?s=Gry_i_zabawy_wielkanocne, 2011.
 7. www.agroturystyka.pl, 2011.
 8. www.agrowakacje.pl, 2011.
 9. www.wakacje.agro.pl, 2011.
 10. agroturystyka.gmina.pl, 2011.
 11. www.e-agro.pl, 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu