BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju
Sports and Recreation as the Factors in Lifting of Attractiveness of Health Resort Districts on the Example of Krynica-Zdrój Parish
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 303-318, bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Sport, Rekreacja, Atrakcyjność regionu, Atrakcyjność turystyczna
Health resort, Sport, Recreation, Regions attractiveness, Touristic attractiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie sportu i rekreacji jako czynnika wpływającego na atrakcyjność gmin uzdrowiskowych. Przykładem jest Krynica-Zdrój, gdyż jest to jeden z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych polskich kurortów, nazywanych "perłą polskich uzdrowisk". Oprócz wyjątkowych walorów uzdrowiskowych Krynica-Zdrój ma bogate tradycje oraz doskonałe warunki naturalne i odpowiednią infrastrukturę do uprawiania sportu i rekreacji.(fragment tekstu)

The aim of this article is to present how the establishment of sports and recreational facilities can contribute to the extension of Polish resorts' offer, and thereby how to increase their attractiveness. Krynica Zdrój parish, which beside unique spa qualities owns the rich traditions and also good conditions for the implementation of active recreation, has been chosen as an example. This paper contains a historical outline of Krynica's sports and recreation as well as a description of the current capabilities of their practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J., Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku sportowym, "Marketing i Rynek" 2003, nr 5.
 2. Dworakowski A., Przewodnik po polskich skoczniach narciarskich 2010, http://www. skijumping.pl/artykuly/dodatki/przewodnik%202010.pdf, 2011.
 3. Golba J., Narciarstwo w gminach uzdrowiskowych, w: Jedziemy do wód, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2008, nr 2-3.
 4. Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Hadzik A., Nowak S., Usługi aktywności rekreacyjno-sportowej w turystyce zdrowotnej uzdrowisk, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
 6. Hadzik A., Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2009.
 7. http://www.infoservice.net.pl/mosir/mosir/,
 8. http://www.jaworzynakrynicka.pl/,
 9. http://www.krynica.pl/Historia-sportu-w-regionie-c34.html, 2011.
 10. http://www.krynica.pl/Historia-sportu-w-regionie-c34.html, 2011.
 11. Krasiński Z., Zrównoważony rozwój uzdrowisk, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 12. Kruczek Z., Weseli A., Uzdrowiska karpackie, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1987.
 13. Krynica z Janem Kiepurą w tle, Krynickie Towarzystwo Fotograficzne, Krynica 1999.
 14. Krynica Zdrój. Tutaj wypadało bywać, "Gazeta Zdrojowa" 2002, nr 5-6 (13-14).
 15. Krynica, red. G. Korbińska, M. Wołujewicz, Wydawnictwo "Termit", Warszawa 1993.
 16. Kurek W., Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagdnienia, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 17. Kwilecka M., Brożek Z., Bezpośrednie funkcje rekreacji, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
 18. Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa 2009.
 19. Mirek J., Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 20. Mirek J., Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy, w: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 21. Mirek J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing z. 17, Rzeszów 2010.
 22. Morawska A., Półchłopek S., Sport i turystyka, w: Krynica, red. F. Kiryk, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1994.
 23. Polska dla zdrowia i urody. Uzdrowiska, sanatoria, spa, centra odnowy biologicznej, Pascal, Bielsko-Biała 2007.
 24. Ponikowska I., Ferson D., Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Medi Press, Warszawa 2009.
 25. Przewodnik wczasów, Wydawnictwo Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych w Polsce, Nakładem P.B.P. "Orbis" w Warszawie, Warszawa 1950.
 26. Pyrć J., Krynica i jej dzieje. Sport, rozbudowa Krynicy, wizyty, t. I, nakład własny autora, Druk Jaspol Krynica-Zdrój, Krynica 2006.
 27. Sala J., Narciarstwo i jego rola na międzynarodowym rynku turystycznym, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
 28. Strugarek J., Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
 29. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
 30. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 31. Wencel K., Rehabilitacja uzdrowiskowa - znaczenie w systemie ochrony zdrowia, http://sgurp.pl/Dokumenty/2010-05-20/Wencel.ppt,
 32. www.cnazoty.pl, 2011.
 33. www.krynica.pl/Ekstremalnie-c31.html, 2011.
 34. www.krynicasport.pl, 2011.
 35. www.krynica-zdroj.pl, 2011.
 36. www.slotwiny.pl, 2011.
 37. Zarys teorii rekreacji ruchowej, red. A. Dąbrowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2006.
 38. Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, red. Z. Franczukowski, Wydawnictwo MIREX, Bydgoszcz 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu