BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kalinowska-Sufinowicz Baha (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Bezrobocie na wielkopolskim rynku pracy (lata 2002-2012)
Unemployment on the Wielkopolskie Labour Market (the Years 2002-2012)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 303, s. 7-21, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Rynek pracy, Struktura bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu, Region
Unemployment, Labour market, Structure of unemployment, Combat unemployment, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem głównym opracowania jest prezentacja, analiza i ocena poziomu oraz struktury bezrobocia w zależności od wybranych cech społeczno-zawodowych i demograficznych w województwie wielkopolskim w latach 2002-2012. Zakres przestrzenny obejmuje województwo wielkopolskie, natomiast zakres czasowy - lata 2002-2012. Przedmiotem rozważań są najpierw liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim, a następnie struktura bezrobocia rozpatrywana pod kątem takich cech, jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, okres pozostawania bez pracy, staż pracy oraz niepełnosprawność. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is the presentation, analysis and assessment of the level of unemployment depending on the selected socio-occupational and demographic features in Wielkopolskie Voivodeship in the years 2002-2012. Spatial scope covers Wielkopolskie Voivodeship, while the time-period - 2002-2012. The subject of reflections are first the number of unemployment persons and the unemployment rate in Wielkopolskie Voivodeship, and then the structure of unemployment to be considered for such features as gender, age, level of education, duration of unemployment, seniority and disability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2010), Bezrobocie rejestrowane I-IV kw. 2009 r.; Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 2. Jarmołowicz W., Kalinowska-Sufinowicz B. (2012), Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2010), w: Kasperkiewicz, W., Kwiatkowski, E. (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 249-264.
 3. Kalinowska B. (2009), Perspektywy i oczekiwania ludzi młodych wobec pierwszej pracy, "Polityka Gospodarcza", nr 17-18, s. 221-237.
 4. Kalinowska-Sufinowicz B. (2011), Wielkopolski rynek pracy lat 2000-2010 a model flexicurity, raport w ramach Projektu "FLEXCORE - wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę flexicurity w Wielkopolsce", Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 5. Kalinowska-Sufinowicz B. (2013), Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Kwiatkowska W. (2009), Bezrobocie równowagi a polityka gospodarcza, w: Kwiatkowska, W. (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 229-250.
 7. Kwiatkowska W. (2012), Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce, w: Kasperkiewicz, W., Kwiatkowski, E. (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 125-147.
 8. US w Poznaniu (2009), Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2000-2007, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 9. US w Poznaniu (2010), Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 10. US w Poznaniu (2012), Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, www.stat.gov.pl/poznan [dostęp: 18.04.2013].
 11. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.
 12. WUP w Poznaniu (2009), Wielkopolski rynek pracy w liczbach na przestrzeni lat 2000-2008, Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań.
 13. WUP w Poznaniu (2010a), Wielkopolski rynek pracy wczoraj i dziś, Wielkopolski Urząd Pracy, Poznań.
 14. WUP w Poznaniu (2010b), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, Poznań.
 15. WUP w Poznaniu (2012), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2011 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, Poznań.
 16. WUP w Poznaniu (2013), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu