BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Barbara (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
The Culture of Collaboration. Theoretical Aspects
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2009, vol. 1, nr 2, s. 17-29, rys., tab. bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Kultura organizacyjna, Współpraca
Enterprises cooperation, Organisational culture, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper attempts to study the essence of organisational culture, singled out in line with the criteria related to inter-organisational collaboration and the competence essential for this collaboration. The paper proposes a new typology of organisational culture, comprising the following: the culture of avoiding of collaboration, competing culture, collaboration culture and agreement culture. The paper also introduces the notion of an organisation's ability to collaborate and defines it as a particular combination of an organisation's features leading to an efficient achievement of the organisation's goals or contributing to the achievement of these goals to a great extent due to inter-organisational collaboration. Building cooperative advantage is considered as the main condition for achieving this ability. The paper also shows that in practice, the use of organisational collaboration as a management instrument encounters many barriers.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, N.J., 1986. International Dimensions of Organizational Behaviour. Boston: Kent Publisher Company.
 2. Cameron, K.S., Quinn, R.E., 2006. Diagnosing and Changing Organizational Culture. San Francisco: Jossey-Bass.
 3. Czerska, M., 2003. Zmiana kulturowa w organizacji. Warszawa: Difin.
 4. Deal, T.A., Kennedy, A.A., 1982. Corporate Cultures. Reading, Mass.
 5. Gray, B., 1996. Cross-sectoral partners: collaborative aliances among business, government and communities [in:] Huxham Ch. (ed.), Creative Collaborative Advantage. London: Sage Publications.
 6. Handy, H.B., 1993. Understanding the organizations. Clays Ltd. Lintron, Times.
 7. Harrison, R., 1992. Understanding Your Organization's Character. Harvard Business Review, No. 3.
 8. Hickling A., Personal communication following the International Workshop at Strathclyde University on Making Collaboration Happen after: Huxham Ch., Collaboration and collaborative advantage [in:] Huxham Ch. (ed.), Creative Collaborative Advantage. Sage Publications, London 1996.
 9. Himmelman, A.T., 1996. Rationales and Contexts for Collaboration [in:] Huxham Ch. (ed.), Creative Collaborative Advantage. London: Sage Publications.
 10. Hofstede, G., 2000. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 11. Huxham, Ch., 1996. Collaboration and collaborative advantage [in:] Huxham Ch. (ed.), Creative Collaborative Advantage. London: Sage Publications.
 12. Kanter, R.M., 1994. Collaborative advantage: the art of alliances. Harvard Business Review, No. 4.
 13. Kożuch, B., 2007. Nauka o organizacji. Warszawa: Cedewu.
 14. Kożuch, B., 2004. Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wyd. Placet.
 15. Lank, E., 2007. Collaborative Advantage. New York: Palgrave Macmillan.
 16. Mesjasz, Cz., 1995. Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej. Przegląd Organizacji, No. 9.
 17. Nalepka, A, Kozina, A., 2007. Podstawy badania struktury organizacyjnej, Kraków: AE.
 18. Pszczołowski, T., 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 19. Sikorski, Cz., 1999. Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu