BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 29, s. 141-153, tab., wykr., bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki finansowe w dobie kryzysu
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy
Public finance, Financial crisis, Economic crisis
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oszacowania wpływu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na sytuację sektora finansów publicznych. W literaturze poświęconej kryzysowi rozpowszechniony jest pogląd, że głównym źródłem kryzysu oraz późniejszych trudności gospodarczych, zwłaszcza krajów strefy euro jest nierównowaga sektora finansów publicznych. W niniejszym artykule przyjęto inne założenie: to światowy kryzys finansowy oraz będący jego następstwem kryzys gospodarczy są głównymi czynnikami, które spowodowały pogorszenie sytuacji sektora finansów publicznych w skali globalnej, a zwłaszcza niektórych krajów wysoko rozwiniętych. Na podstawie analizy danych statystycznych można stwierdzić, że mamy do czynienia z przeniesieniem skutków kryzysu z sektora prywatnego do publicznego. Przenoszenie skutków kryzysu z sektora prywatnego do publicznego dokonywało się za pomocą mechanizmu, na który składają się: dokapitalizowanie instytucji finansowych zagrożonych bankructwem, gwarantowanie przez władze publiczne (rząd, bank centralny) zobowiązań instytucji, które utraciły zaufanie partnerów handlowych oraz wyodrębnienie z bilansów instytucji finansowych aktywów o niepełnej wartości (aktywów toksycznych) oraz ich skup przez rząd lub bank centralny. Nierównowaga sektora finansów publicznych powstała w wyniku kryzysu jest jednym z najważniejszych ograniczeń tempa wzrostu gospodarki światowej w okresie pokryzysowym. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Stiglitz J.E. (2010), Free fall. America, free markets and the sinking of the World economy, WW Norton & Company, New York, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu