BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Religa Sylwia
Tytuł
Polityka regionalne w zakresie absorpcji funduszy unijnych w Irlandii, Grecji i Polsce
Źródło
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 21, s. 99-106, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Trzy wymiary polityki transformacyjnej: wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Fundusze unijne, Wsparcie finansowe, Środki unijne
Regional policy, EU funds, Financial support, EU funds union
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Irlandia, Grecja
Ireland, Greece
Abstrakt
W artykule opisano absorpcję funduszy jakie Polska, Grecja i Irlandia otrzymały od UE i jaki wpływ miały one na ich sytuację polityczną i ekonomiczną. Irlandia jest przykładem kraju, w którym pomoc Wspólnot została bardzo dobrze wykorzystana. Grecja natomiast pomimo otrzymanych środków nadal wykazuje niskie tempo rozwoju, jest jednym z biedniejszych krajów Europy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nowak-Lewandowska R., Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu na polskiej wsi w świetle przygotowań do integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 285, Szczecin 2000, s. 16-18.
 2. Integracja europejska. Wyzwania dla polskiego rynku pracy, Rynek Pracy Nr 6, 1998, s. 21.
 3. Nowak-Lewandowska R., Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie współczesnych przemian społeczno- gospodarczych, II Konferencja Młodych Pracowników Nauki: "Firma -rynek-konsument- szanse i zagrożenia", Szczecin 25-26 listopad 1999, Szczecin 1999.
 4. Jabłoński M., Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej, Unia Europejska nr 5,2001, s. 30.
 5. Zieliński M., Bariery dla swobodnego przepływu personelu między Polską a Unią Europejską, Rynek Pracy nr 1,2001, s. 24.
 6. Szczyt Rady Europy, Unia Europejska nr 1, Agencja Unia-Press, wyd. "Hubertus", Warszawa 2001, s. 4.
 7. Popowicz A., Ograniczenia swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej, Rynek Pracy nr 3-4, 2001, s. 69.
 8. Juszczak A., Obawy przed masowym napływem pracowników z Polski do UE - czy uzasadnione?. Wspólnoty Europejskie nr 4, 2001, s. 16.
 9. Swakoń J., Spór o rynek pracy, Unia Europejska nr 3, Agencja Unia-Press, "Hubertus", Warszawa 2001. s 28.
 10. Urbanowicz J., Łowcy rąk, Wprost nr 30, 2001, s. 76-80.
 11. Suchy S. Związki kształcenia zawodowego z gospodarką w krajach wysoko rozwiniętych, Służba Pracownicza nr 6, 2001, s. 9, 13.
 12. Pyszczak A., Metodyka poradnictwa zawodowego w wymiarze europejskim, Rynek Pracy nr 2,2001, s 58.
 13. Suchy S., Związki kształcenia zawodowego z gospodarką w krajach wysoko rozwiniętych, Służba Pracownicza nr 6, 2001, s. 9, 13.
 14. Pyszczak A., Metodyka poradnictwa zawodowego w wymiarze europejskim, Rynek Pracy nr 2,2001, s 58.
 15. Trzeciak W., Modernizacja poradnictwa zawodowego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Służba Pracownicza nr 6,2001, s. 1-7.
 16. Mitrus L., Dostosowanie polskiego prawa pracy do norm prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących swobody przemieszczania się pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6, 2001, s. 14.
 17. Maziarz E., Kontynent potęgi. Powstanie i rozwój Unii Europejskiej na tle globalnej równowagi sil. Wydawnictwo K.E. Liber s.C., Warszawa 1999, s. 27.
 18. Z. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska, PWN, Warszawa-Łódź I999r" s. 258-259.
 19. Akritidis L., Grecja wobec perspektywy uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Studia Europejskie, 3/1997r.,s. 69.
 20. Maziarz E., Kontynent potęgi. Powstanie i rozwój Unii Europejskiej na tle globalnej równowagi sil. Wydawnictwo K.E. Liber s.C., Warszawa 1999, s. 27.
 21. Z. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska, PWN, Warszawa-Łódź I999r" s. 258-259.
 22. Akritidis L., Grecja wobec perspektywy uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Studia Europejskie, 3/1997r.,s. 69.
 23. Maziarz E., Kontynent potęgi. Powstanie i rozwój Unii Europejskiej na tle globalnej równowagi sil. Wydawnictwo K.E. Liber s.C., Warszawa 1999, s. 27.
 24. Z. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska, PWN, Warszawa-Łódź I999r" s. 258-259.
 25. Akritidis L., Grecja wobec perspektywy uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Studia Europejskie, 3/1997r.,s. 69.
 26. Tworos P., Pomoc UE dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w lalach dziewięćdziesiątych. PARR, Warszawa 2000, s. 17.
 27. 1 Kawecka-Wyrzykowska: Polska w drodze do Unii Europejskiej. PWE, Warszawa 1999r. s. 292-293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-8848
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu