BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławek Monika (Uniwersytet Łódzki), Śleboda Renata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Bajorek Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski), Rzepko Marian (Uniwersytet Rzeszowski), Nowak Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzeń rekreacyjna aktywności ruchowej w całorocznych zamkniętych obiektach sportowo-rekreacyjnych na podstawie wybranych jednostek osiedlowych Łodzi
The Spatial Area of Motor Recreation Activities in the Indoors Facilities Functioning All Yeat Round on the Basis of Selekt Residential Areas of Lodz
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 275-301, il., rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Rekreacja, Sport
Recreation, Sport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest częścią wspólnego projektu, mającego za zadanie zebranie informacji i analizę całego obszaru Łodzi w celu lepszego poznania bazy sportowo- rekreacyjnej oraz diagnozy stanu rekreacji ruchowej i stworzenia wytycznych do strategii rozwoju rekreacji ruchowej w mieście w odpowiedzi na zapotrzebowanie rekreanta dużego miasta.

The recreation is a social phenomenon dependent to permanent changes and with the civilization development becomes more and more an essential element of the nowadays life. Dynamic development of recreational behavior caused the emergence of the problem of the particular characteristics both the phenomenon of the motor recreation itself and the spatial area in which it is realized. The current estimation of the recreational infrastructure, examining of social and economic factors influent on the development of the recreation and the qualification of the strategy of the development is main challenge of present time. The aim of the present elaboration is the attempt of the qualification of present tendencies and conditionings of the development of the motorial recreation and sport in the region. A detailed target of the after-mentioned work is the characterization of the recreational area at the local level, covering the area of selected units of the small neighborhoods in Lodz. Research represented here bear upon inventorying recreational indoors facilities and research of questionnaire with the clients of the select recreational facilities. An object of the elaboration are indoors recreational facilities functioning all year round on the basis of selected residential areas of Lodz. A subject of research is the community of persons using these sport- recreational facilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grodzka-Kubiak E., Aerobik czy fitness, DDK Edition, Poznań 2002.
 2. Kaczmarek S., Warunki mieszkaniowe w Łodzi, plansza nr XXXI, w: Atlas miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.
 3. Kaniewicz S., Nowakowska B., Wosiek A., Rozwój i rozmieszczenie ludności, plansza nr XIV, w: Atlas miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.
 4. Kowalska A., Kowalski G., Budownictwo mieszkaniowe - tereny zabudowy mieszkaniowej Łodzi, plansza nr XXX, w: Atlas miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.
 5. Kowalski G., Struktura zasobów mieszkaniowych, plansza nr XXXII, Atlas miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.
 6. Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, "Turyzm" 1995, t. 5, z. 2.
 7. Liszewski S., Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Łodzi, plansza nr XXXIX, w: Atlas miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.
 8. Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., Struktura demograficzna ludności - struktura ludności według ekonomicznych grup wieku, plansza nr XV, w: Atlas miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.
 9. Plan Łodzi, "Demart" Sp. z o. o., Warszawa 2005.
 10. Teoria i metodyka rekreacji, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 2001.
 11. Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 2007.
 12. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany, perspektywy, red. J. Jakóbczyk- Gryszkiewicz, W. Dyba, S. Marcińczak, S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu