BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieńkowski Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Rola producentów w wybranych koncepcjach wzrostu gospodarczego
Role of Entrepreneurs in Selected Economic Growth Conceptions
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 41-61, rys., wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Modele wzrostu, Przedsiębiorca, Kryzys gospodarczy
Growth model, Entrepreneur, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny kryzys finansowy to rezultat polityki wielkich korporacji finansowych, które kreowały wirtualne produkty bankowe nie znajdujące pokrycia w rzeczywistych możliwościach gpspodarki światowej. W niniejszym artykule wskazano trzy różne koncepcje wzrostu, które charakteryzują się daleko idącym zróżnicowaniem w zakresie roli przedsiębiorców w organizowaniu procesów gospodarczych. Model wzrostu równomiernego R Solowa ujmuje przedsiębiorców w kategoriach pasywnych odbiorców sytuacji rynkowej, uzależniając ich inwestycje od wielkości oszczędności gospodarstw domowych. Z kolei, model R Harroda i H. Domara podkreśla również niezależność przedsiębiorstw w tworzeniu popytu inwestycyjnego, kładąc nacisk, jak większość post-keynesowskich modeli wzrostu, na rolę inwestycji w kreowaniu równomiernego wzrostu gospodarczego. W końcu, M. Kalecki przypisuje przedsiębiorstwom dużą niezależność w zakresie generowania zarówno oszczędności, jak i wzrostu gospodarczego. Przy czym, sam proces inwestowania jest jednym z czynników wywołujących nierównomierny wzrost dochodu. W niniejszym artykule zwraca się uwagę na funkcję instytucji finansowych w kreowaniu kryzysu w odniesieniu do poszczególnych modeli wzrostu gospodarczego. W konsekwencji, cykliczność wzrostu gospodarczego, wyzwalana przez różnorodne transakcje rynków finansowych, uzasadnia rolę instytucji kontroli społeczno-gospodarczej w każdym z tych modeli wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The contemporary financial crisis was caused by the policy of corporate financial giants, who created virtual financial products that exceeded the actual capacity of the global economy. This paper analyses three conceptions of growth which widely vary in terms of the role of en-trepreneurs in the creation of economic processes. The Solow model of steady state growth sees entrepreneurs as passive recipients of market conditions, their investment decision being dependent on savings. R. Harrod's and H. DomaT s model highlights the independence of entrepreneurs in the creation of investment demand and, like most post-Keynesian growth models, attaches great importance to the role of investment in the process of steady state economic growth. Finally, M. Kalecki describes entrepreneurs as independent creators of both savings and economic growth. On the other hand, he believes that the investment process itself is one of the determinants of unsteady growth. This paper clarifies the role of financial institutions in the creation of crisis in the light of economic growth models. Consequently, the cyclic nature of economic growth triggered by various financial market transactions justifies the regulative role of socio-economic institutions in all of the presented models of economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Canterbery E. R. 2001 A brief history of economics, Singapore.
 2. Danowska-Prokop B., Przybyła H., Zagóra-Jonszta U. 2003 Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, Katowice.
 3. Ekonomia rozwoju 2010, B. Fiedor (red.), K. Kociszewski, Wrocław .
 4. Fusaro M., Théorêt Y., Charron C- Y. 2002 Generating Trust in Online Business, Isabelle Quentin, Montreal.
 5. Hamouda O. F., Harcourt G. C. 1988 Post Keynesianizm: from criticism to coherence, "Bulletin of Economic Research", Vol. 40, No. 1: 1-33.
 6. Jakimowicz A. 2003 Od Keynesa do teorii chaosu, Warszawa.
 7. Jones H. G. 1975 An introduction to modern theories of economic growth, London.
 8. Kalecki M. 1935 A macrodynamic theory of business cycles, "Econometrica", Vol. 3, No. 3: 327-344.
 9. Kalecki M. 1968 Trend and the business cycle, "Economic Journal", nr 78.
 10. Kalecki M. 1990 Essays on the business cycle theory, [in:] J. Osiatynsky, Collected works of Michael Kalecki, Vol. I, Oxford University Press, Oxford, UK.
 11. King J. E. 2002 A history of post-Kynesisan economics since 1936, UK-Northampton, USA.
 12. López J., Assous M. 2010 Michał Kalecki, New York.
 13. Meier G. M., Baldwin R. E. 1962 Economic development. Theory, history, policy, New York.
 14. Osiatynsky J. 1990 Collected works of Michael Kalecki, Vol. I, Oxford University Press, Oxford, UK.
 15. Pająk P. 2011 Druga bańka internetowa, "Newsweek" 11 czerwiec, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.newsweek.pl/wydania/1289/druga-banka- internetowa,78079,1,1, data wejścia: 11.02.2013].
 16. Robinson J. 1962 Essays in the theory of economic growth, London .
 17. Rushe D. 2011 Is this the start of the second dotcom bubble?, " The Observer", 20 February, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.guardian.co.uk/ busi- ness/2011/feb/20/is-this-the-start-of-the-second-dotcom-bubble, data wejścia: 11.02.2013].
 18. Sawyer M. C. 1985 The economics of Michał Kalecki, London.
 19. Schiller R. J. 2008 The subprime solution: How today's global financial crisis happened, and what to do about it, New Jersey.
 20. Thaler R. H., Sunstein, C. R. 2008 Impuls, Poznań.
 21. Wan H. Y. 1971 Economic growth, New York - Chicago - San Francisco - Atlanta.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu