BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Organiściak-Krzykowska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski Wschodniej
Barriers and Stimulators of Employment of Foreigners in Voivodeships of Eastern Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 303, s. 77-90, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Cudzoziemcy, Prawa cudzoziemców, Zatrudnienie cudzoziemców
Labour market, Foreigners, Foreigners' rights, Employment of foreigners
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Znaczne uszczuplanie zasobów pracy przewidywane na najbliższe dekady skłania do rozważenia aktualnej i przyszłej roli cudzoziemców na rynku pracy w Polsce. Polska, mimo ciągłego notowania ujemnego salda migracji netto, staje się krajem coraz atrakcyjniejszym z perspektywy cudzoziemców, czego dowodem jest wzrost liczby udzielanych corocznie zezwoleń na ich pracę. Skala zatrudnienia cudzoziemców charakteryzuje się wyraźnymi regionalnymi dysproporcjami, co skłania do podejmowania badań nad zjawiskiem popytu na pracę cudzoziemców zarówno w miastach, jak i na obszarach peryferyjnych. (abstrakt oryginalny)

Significant work force depletion in Poland which is expected for the next decades moves to take consideration of current and future role of foreigners on polish labour market. Poland, despite the fact that still records a negative balance of net migration, has become a country which becomes more attractive for foreigners. The evidence of that is increasing number of work permit for them. The scale of employment of foreigners is characterized by a marked regional variation, which determines the need to study it both in the cities and peripheral areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosworth D., Dawkins P., Stromback T. (1996), The Economics of the Labour Market, Addison Wesley Longman, London.
 2. Grabowska-Lusińska I., Żylicz A. (2008), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Warszawa.
 3. Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (2006), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa.
 4. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce (2011), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 5. Jennissen R. (2004), Macroeconomic Determinant of International Migration in Europe, Dutch University Press, Amsterdam.
 6. Kaczmarczyk P., Okólski M. (2008), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, Warszawa.
 7. Kwiatkowski E. (2010), Kluczowe wyzwania polskiego rynku pracy [w:] E. Kwiatkowski, L. Kucharski (red.), Rynek pracy w Polsce - tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Łódź.
 8. Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M. (2011), Potrzeby zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 45+, "Studia ekonomiczne: Dylematy współczesnego rynku pracy", nr 78, Katowice.
 9. Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E. (1993), Theories of International Migration: Review and Appraisal, "Population and Development Re - view", 19 (3).
 10. Piore M. J. (1979), Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge.
 11. Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania (2011), Departament Polityki Migracyjnej MSWiA, Warszawa.
 12. Rocznik Demograficzny (2010), GUS, Warszawa.
 13. Smith S. W. (1994), Labour Economics, T. J. Press Ltd., London-New York.
 14. www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki (dostęp: 17.06.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu