BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frejtag-Mika Eliza (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Spór o drogi wyjścia z pułapki płynności i deflacji
Ways Out of Liquidity Trap and Deflation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 303, s. 91-107, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Deflacja, Polityka pieniężna, Kryzys finansowy, Pułapka płynności
Deflation, Monetary policy, Financial crisis, Liquidity trap
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestię pułapki płynności. Termin ten został zastosowany przez J. Keynesa na oznaczenie gospodarki w stanie charakteryzującym się stopami procentowymi bliskimi zeru i zagrożonej deflacją. Podstawą dyskusji są tezy wynikające z teoretycznego modelu tzw. endowmenteconomy P. Krugmana (1998). Analiza krytyczna zaleca wyjście z pułapki płynności poprzez doprowadzenie przez władze finansowe do negatywnej realnej stopy procentowej w wyniku reform strukturalnych oraz ekspansji fiskalnej i monetarnej. Analiza ta, zarysowana ogólnie przez P. Krugmana i jego krytyków, koncentruje się na krytycznej ocenie teoretycznych skutków dyskutowanych propozycji, zwłaszcza tych sformułowanych jako "wiarygodne postanowienie bycia nieodpowiedzialnym" i praktycznych skutków prób wyjścia z pułapki płynności, podjętych przez Japonię, dotąd wszakże bez większego sukcesu. Artykuł zawiera także ocenę odautorską dotycząca dróg wyjścia z pułapki płynności podejmowanych na przestrzeni ubiegłych lat i nawiązuje do bieżącego kryzysu finansowego w odniesieniu do celu inflacyjnego, kursu wymiennego i zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the issue of liquidity trap. The term is adopted from J. Keynes to define an economy in the state of zero bound interest rate and imminent deflation. The discussion is based on findings from P. Krugman's theoretical model of an endowment economy (1998). Critical analysis is applied to recommendations for escaping from the liquidity trap which involves introduction of negative real interest rate by appropriate decisions of financial authorities aiming at structural reforms, fiscal and monetary expansion. This analysis, outlined in general terms by P. Krugman and his critics, focuses on critical assessment of theoretical consequences of discussed proposals, particularly those formulated as calls for "credible promises to be irresponsible", and practical effects of escaping from the liquidity trap which has been undertaken by Japan, so far largely to no avail. Also, this paper presents the author's evaluation of ways out of the liquidity trap attempted over the years and related to the current financial crisis, highlighting the issues of inflation targeting, exchanges rates, and debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernanke B. S. (1999), Japanese Monetary Policy: A Case of Self-Induced Paralysis?, Princeton University.
 2. Bernanke B. S. (2002), Deflation: Making Sure "It Doesn't Happen Here", National Economists Club, November 2, Washington, D.C.
 3. Dominguez K. M. (1998), Comments and Discussion, (attached to) Krugman P. R., It's Baacks: Japan Slump and the Return of the Liquidity Trap, "Brooking Paper on Economic Activity", 2.
 4. Krugman P. (1998a), Japan's trap, MIT, May, web.mit.edu/krugman/www.japtrap.html (dostęp: 10.03.2013)
 5. Krugman P. (1998b), It's Baacks: Japan Slump and the Return of the Liquidity Trap, "Brooking Paper on Economic Activity", 2.
 6. Krugman P. (2009), The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W. W. Norton & Company, New York-London.
 7. Krugman P. (2010), How Much of the World Is in a Liquidity Trap?, The NYT, March 17.
 8. Krugman P. (2011), Mr. Keynes and the Moderns, Cambridge Conference commemorating the 75 the anniversary of the publication of The General Theory of Employment, Interest, and Money, June 21, www.princeton.edu/~pkrugman/keynes_and_the_moderns.pdf., s. 13 (dostęp: 10.03.2013).
 9. Okina K. (1999), Monetary Policy under Zero Inflation: A Response to Criticism and Questions Regarding Monetary Policy, "Monetary and Economic Studies", December.
 10. Rogoff K. (1998), Comments and Discussion, (attached to) Krugman P. R., It's Baacks: Japan Slump and the Return of the Liquidity Trap, "Brooking Paper on Economic Activity", 2.
 11. Roubini N., Mihm S. (2011), Crisis Economics. A Crash Course in the Future of Finance, Penguin Books, London.
 12. Svensson L. (2009), Monetary Policy with a Zero Interest Rate, Centre for Business and Policy Studies, February 17, Stockholm, www.riksbank.se (dostęp: 10.03.2013).
 13. The Third Arrow of Abenomics: Misfire, "The Economist" (2013), June 15th, s. 43-44
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu