BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Innowacje w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
Innovation in the Area of the Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 30, s. 35-47, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse
Słowa kluczowe
Innowacje, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Innovations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnym czasie kluczową pozycję wśród czynników rozwoju gospodarczego zajmują innowacje. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu dotyka kwestii gospodarki, społeczeństwa, a także innowacji. Celem niniejszego opracowania jest spojrzenie na problematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w sposób umożliwiający tworzenie wartości z wykorzystaniem innowacji. Ukazanie, że CSR może być nie tylko koncepcją, ale również skutecznym narzędziem wspomagającym proces tworzenia ciekawych rozwiązań z udziałem przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

At the present time a key position among the factors of economic development deal innovation. The concept of corporate social responsibility issues affecting the economy, society and innovation. The aim of this article is to look at the issue of corporate social responsibility so as to create value from innovations. To show that CSR can be not only a concept, but also an effective tool for the creation of interesting solutions with businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Stokalski B., Innowacyjność w polskich firmach, [w:] Harvard Business Review Polska, 3 (73) 2009.
 2. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 3. Ćwik N., Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, Partner publikacji: Orange Polska, 2013.
 4. Davis I., The biggest contract, The Economist 26 May 2005.
 5. Drucker P.F., Myśli przewodnie, Warszawa 2008.
 6. European Competitiveness Report 2008, Komisja Europejska 2008.
 7. G. Hamel, Zarządzanie jutra, RedHorse 2008.
 8. Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Warszawa 2010.
 9. http://csr.pl/article/209/ (dostęp 20.08.2013).
 10. http://www.fob.org.pl/co-to-jest-csr-1884152.htm (dostęp 12.07.2013).
 11. http://www.hbrp.pl/redakcja_poleca.php?id=791&t=odpowiedzialne-firmy-wytwarzaja-wiecej-nowych-produktow (dostęp 12.07.2013).
 12. http://www.innowacjecsr.eu/strona.php/235_innowacje_poprzez_csr.html (dostęp 20.08.2013).
 13. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197 (dostęp 12.07.2013).
 14. Innovation 2010. A Return to Prominence-and an Emergence of New World Order, The Boston Consulting Group 2010.
 15. Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle prawa UE, [w:] INTERPOLIS'12, Zbomík príspevkov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladych vedeckych praco-vníkov s medzinárodnou úcast'ou v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012.
 16. Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 17. Manual O., Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD/ Eurostat 2005.
 18. Midttun A., Strategic CSR Innovation. Serving Societal and Individual Needs, BI Norwegian School of Management, Research Report 2/2009.
 19. Platonoff A.L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
 20. Raport Konkurs Kamerton Innowacyjności. Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce, 2008.
 21. Smith N.C., Palazzi G., Bhattacharya C.H., Marketing's Consequences: Stakeholder Marketing and Supply Chain CSR Issues, INSEAD Working Paper No. 2010/17/INSEAD Social Innovation Centre.
 22. Vison 2050. A New Agenda for Business, World Business Council for Sustainable Development 2010.
 23. Zerka P. (red.), Turning Gaps into Niches. For a New Innovation Paradigm in Central Europe, Demos Europa Center for European Strategy 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu