BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bandurowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście różnic kulturowych na przykładzie Polski
Migration Policy of the European Union in the Context Of Cultural Differences. The Case of Poland
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 2 (19), s. 86-94, rys., bibliogr. 14 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Polityka migracyjna, Przyrost naturalny, Imigracja, Różnice kulturowe
Migration policy, Birth rate, Immigration, Cultural differences
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy pojawiające się przy kreowaniu polityki migracyjnej w Unii Europejskiej i Polsce. Prognozy demograficzne na następne dziesięciolecia wskazują, że już w 2040 r. ujemny przyrost naturalny przełoży się na istotne luki pracownicze w gospodarce Unii Europejskiej i w Polsce. Lokalne źródła imigrantów z bliskich kręgów kulturowych również nie będą w stanie podołać ogromnej podaży ze strony gospodarek europejskich. W globalizującej się gospodarce światowej migracje pracowników stają się czymś zupełnie naturalnym, należy jednak zwrócić uwagę na potrzebę integracji międzykulturowej oraz wypracowanie polityki migracyjnej, uwzględniającej procesy informacyjne i adaptacyjne społeczeństwa. Konkurencyjność gospodarki europejskiej w perspektywie następnych dziesięcioleci zależeć będzie od stopnia otwartości na globalne rynki pracownicze oraz podatności Europejczyków na zmiany związane z napływem ludności z zupełnie innych kręgów kulturowych.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is to draw attention to the problems that arise when creating a migration policy in the European Union and Poland in the context of negative demographic projections for the next decade. Migrations of workers in globalizing world become something natural, but attention should be paid to the need for intercultural integration and the development of migration policy. The competitiveness of the European economy within the next decades will depend on the degree of openness to global markets for labor and the susceptibility of Europeans to the changes associated with the inflow of people from completely different cultures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fiejka Z., Globalne powiązania rynków pracy, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), PWE, Warszawa 2002.
 2. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczna M., Polityka społeczna, Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 3. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 4. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Zaprogramowanie umysłu, wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2007.
 5. Jacobs J., International Marketing: A Cultural Approach, PHL Press.
 6. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 7. "Rzeczpospolita", Ekonomia\&Rynek, 18 stycznia 2012.
 8. http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_work_en.html.
 9. http://ec.europa.eu/news/justice/110526_pl.htm.
 10. http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_pl.
 11. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,7594246,Eksperci_alarmuja__niski_przyrost_naturalny_grozi.html.
 12. http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=268.
 13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa#Ludno.C5.9B.C4.87.
 14. http://tvp.info/informacje/ludzie/polsce-grozi-wyludnienie/9181016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu