BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie inwestycji sportowych w świetle zapisów nowej ustawy o finansach publicznych
Financing Investments in Sports in the Light of the Provisions of the New Public Finance Act
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 429-443, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Ustawa o finansach publicznych, Finansowanie inwestycji, Sport, Inwestycje
Act on Public Finance, Investment financing, Sport, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba przybliżenia mechanizmu finansowania inwestycji sportowych bez ryzyka zwiększania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)

A result of the expansion of the government and local government institutions' deficit above the reference value indicated by the Treaty of Maastricht was the decision of the ECOFIN stating that there was an excessive deficit in Poland. By 2012 Poland should reduce its excessive deficit in a reliable and sustainable way. Tasks aiming at reaching this goal have been written into the new Public Finance Act of 2009. The final result of the implementation of this law will be a decrease in scale of national investment, including in sports and leisure. The aim of the article is to make an attempt at presenting a mechanism of financing investment in sports, devoid of the risk of increasing deficits of local self government units.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne: przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 3. Fijał L., Doktrynalna konsolidacja budżetów, "Wspólnota" 2008, nr 51-52.
 4. Finanse i marketing w sporcie, red. J. Klisiński, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2009.
 5. Jerzmańska E., Nowa konstrukcja wskaźnika zadłużenia w projekcie ustawy o finansach publicznych. Skutki wprowadzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, "Finanse Komunalne" 2009, nr 1-2.
 6. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 7. Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście Euro 2012, red. E Grzegorzewska- -Mischka, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, red. B.P. Korbus, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Informacji, Edukacji i Analiz Statystycznych, Warszawa 2010.
 9. Performance Budget in Poland, red. M. Postuła., P. Perczyński, Ministry of Finance, Warsaw 2010.
 10. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 11. Sport & Business, red. H. Mruk, P. Jardanowski, P. Matecki, K. Kropielnicki, Sport & Business Fundtion, Poznań 2005.
 12. Unia Europejska i sport. Implikacje członkowskie Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu, red. J. Foks, Ministerstwo Sportu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.
 13. Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu