BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karasek Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacja wartości jako forma realizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego na przykładzie przedsiębiorstwa turystyczno-szkoleniowego "Natangia"
Value Innovation of Touristic and Training Company "Natangia" as a Form of Realization Development Strategy of Warminsko-Mazurskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 475-485, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Innowacje, Strategia rozwoju regionalnego, Przedsiębiorstwo turystyczne
Innovations, Regional development strategy, Tourist enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koncepcja innowacji wartości pozwala wykorzystać okazje, jakie pojawiają się w sytuacjach z pozoru niesprzyjających. Słabsze tempo rozwoju Polski wschodniej i jej niższy stopień zurbanizowania stwarzają wiele możliwości podmiotom aktywnym i zaangażowanym w rozwój regionu, którzy twórczo podchodzą do wyzwań związanych z silną i specyficzną konkurencją oraz ograniczeniami ekonomicznymi. Nowe spojrzenie na tradycję zarówno regionalną, jak i sportową, pozwala z powodzeniem zaistnieć i rozwijać się na stosunkowo trudnym rynku szkoleń i żeglarstwa rekreacyjnego. Ponadto idea wychowywania przez odpowiedzialne i bezpieczne żeglarstwo przyczynia się do zachowania walorów naturalnych województwa, tak istotnych z punktu widzenia strategii jego rozwoju, a działalność z nią związana aktywizuje pod względem społecznym i zawodowym mieszkańców. (fragment tekstu)

It is generally know that differences of regions development become really important problem for national economy. We can notice it especially in comparison level of development east of Poland with some western regions. That is why regional strategies of development are becoming more important in the same way one as on central level. The main purpose of polish regional development strategy is to provide solid and level-headed evolution of the country. It is being achieved by realization of projects concentrated on employment promotion, ecology, culture, sport and touristic development. The innovative initiatives and new conception of business are best way to accomplish this strategy. One of such successful approach is presented in this elaboration on example of "Natangia" company.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://gizycko.wm.pl/Powstal-zeglarski-dekalog-ekologiczny--,71862, 2011.
 2. http://www.petlamazurska.org.pl/aktualnosci/akcje/zielono-mi, 2011.
 3. Jasińska A., Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 4. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 5. Kulaszewski A., Kanał, "Jachting" 2006, nr 7.
 6. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 7. Przegląd terytorialny Polski - nowy raport OECD, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 8. Rozwój regionalny w Polsce, Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 9. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 10. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur do roku 2020, Olsztyn 2005.
 11. Strategia rozwoju turystyki w woj. warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2004.
 12. Ustawa z dnia 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, nr 227, poz. 1658.
 13. Ustawa z dnia 5.06.1998 o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590.
 14. "Wiatr. Magazyn dla Żeglarzy" 2011, luty.
 15. www.jezioro.com.pl, 2011.
 16. www.mazury.info.pl, 2011.
 17. www.natangia.mazury.info.pl, 2011.
 18. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu