BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rynki finansowe w warunkach ograniczonej racjonalności
Financial Markets in the Conditions of Bounded Rationality
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 3 (3), s. 76-93, rys., bibliogr. 19 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Ograniczona racjonalność, Racjonalność, Rynki finansowe, Efektywność rynku
Bounded rationality, Rationality, Financial markets, Market effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęta została próba wyjaśnienia przyczyn ruchu cen aktywów na współczesnych rynkach finansowych w świetle koncepcji ograniczonej racjonalności gospodarujących podmiotów. Podkreślenie ograniczeń poznawczych oraz niedoskonałej informacji posiadanej przez decydentów pozwoliło poddać dyskusji hipotezę efektywnych rynków oraz założenia o racjonalnych oczekiwaniach jednostek. Rezultatem tych rozważań jest propozycja modelu rynków finansowych, uwzględniająca odmienne strategie inwestycyjne inwestorów, będące rezultatem ich ograniczonej racjonalności, oraz wyjaśnienie powodów zmiany pierwotnie obranych strategii. Celem artykułu jest próba uzasadnienia, iż praktyczna użyteczność modeli wyceny opartych na pewnych statystycznych zależnościach jest ograniczona przez czas, po którym staną się one powszechnie znane i stosowane. Podjęto próbę wykazania, że celem podmiotów gospodarujących na rynku finansowym jest zidentyfikowanie strategii pozostałych uczestników rynku, co w konsekwencji może powodować, że obieranie przez daną grupę inwestorów strategii opartych na konkretnym modelu wyceny może prowadzić do tego, że pozostali inwestorzy wykorzystają ten fakt do osiągania własnych korzyści.(abstrakt oryginalny)

In this paper an attempt was made to clarify the reasons of price movements on financial markets in the conditions of decision-makers bounded rationality. The emphasis of rationality of individuals, which is limited by information they have and the cognitive limitations of their minds, allowed to discuss the hypothesis of efficient markets and an assumption of their rational expectations. As a results of these considerations a model of financial markets was formulated in which an investor could choose different investment strategies and decide to change originally chosen ones as a consequence of their bounded rationality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Irrational behaviour and economic theory, ,,Journal of Political Economy" 1962, vol. 10 70, no. 1.
 2. Blanchard O.J., Bubbles, rational expectations and financial markets, Working Paper no. 945, National Bureau of Economic Research, July 1982.
 3. Blanchard O.J., "Neoclassical synthesis" [w:] The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 3.
 4. Evans G.W., Honkapohja S., An interview with Thomas J. Sargent, ,,Macroeconomic Dynamics" 2005, no. 9.
 5. Fam E.F., Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, ,,The Journal of Finance" 1970, vol. 25, no. 2.
 6. Kahneman D., Tversky A., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 185:4157.
 7. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, ,,Econometrica" 1979, vol. 47, no. 2.
 8. Kahneman D., Pułapki myślenia: O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2012.
 9. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 10. Krawczyk M., Ekonomia eksperymentalna, Oficyna a Wolters Kluwers business, Warszawa 2012.
 11. Lucas R.E., Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Machina M.J., Choice under uncertainty: problems solved and unsolved, ,,Economic Perspectives" 1987, vol. 1, no. 1.
 13. Neumann J. von, Morgenstern O., Theory of Game and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, NJ. 1953.
 14. Smith V., Racjonalność w ekonomii, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 15. Shiller R.J., From efficient markets theory to behavioral finance, ,,The Journal of Economic Perspectives" 2003, vol. 17, no. 1.
 16. Simon H.A., Rational decision making in business organizations, ,,American Economic Review" 1955, no. 69.
 17. Stiglitz J.E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, cz. I, "Gospodarka Narodowa" 2004a, nr 3, cz. II, "Gospodarka Narodowa" 2004b, nr 4.
 18. Straffin P.D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 19. Williamson O.E., The economics of organization: the transaction cost approach, ,,American Journal of Sociology" 1981, vol. 87, iss. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.3.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu