BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałka Bogusław (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Wkład władz starostwa powiatowego w Wałczu w rozwój i zarządzanie turystyką w powiecie wałeckim w latach 1998-2010
The Role of the District Authorities in Wałcz in the Development and Management of Tourism in the Region in 1998-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 555-582, bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Turystyka, Zarządzanie turystyką, Rozwój turystyki
Tourism, Tourism management, Tourism development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie wkładu władz Starostwa Powiatowego w Wałczu w rozwój i zarządzanie turystyką w trzech kadencjach Rady Powiatu. Problematykę tę sygnalizowano już z różnym nasileniem na sesjach Rady Powiatu od 1998 roku, posiedzeniach Zarządu Powiatu, Komisji Edukacji Kultury i Sportu w pracach Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu. Przy Starostwie Powiatowym w Wałczu działa też Powiatowy Zespół ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.(fragment tekstu)

Because of its location on the communication route, surrounded by many lakes and forest the Wałcz region represents high tourism potential. It has been recognized by the local authorities, which systematically put effort to develop the facilities in order to promote the region and make it more attractive. County and district governments contributed to the tourism development in the region in 1998-2010, which led to higher number of tourists and better standard of the facilities. Most of the efforts were financed by the local government in Wałcz. The Wałcz region has become a very attractive place for young people staying in hostels during summer holiday. Camping sites are also very popular. Thanks to the local governors, especially B. Wankiewicz, we can observe a growing cooperation in the form of camps, mainly between the Polish and the Germans. Summer stays in the sport center in Bukowina (Jugendcamp) has already become a tradition. The condition of the tourist trails got better every year, which increased their attractiveness and opened a possibility of sight-seeing tours. Local authorities opened new watched beaches and improved tourist information facilities in Wałcz, Mirosławiec, Tuczno and Człopa. The activities to increase number of young people using cheap, mass tourist facilities connected with discovering local attractions and developing the so-called 'sentimental tourism' of the former residents of the Wałcz region are constantly growing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik P., Nazwy historyczno-geograficzne ziemi wałeckiej w słowniku woj. poznańskiego w średniowieczu (część I: B-D), "Spojrzenia Regionalne" 2010, nr 4.
 2. Bartosik P., Szkice do dziejów ziemi wałeckiej od czasów najdawniejszych do 1945 r., Wałcz 2010a.
 3. Budzanowska K., W zjednoczonej Europie ważne jest, aby partnerzy się znali, "Ziemia Wałecka" 2008, nr 33.
 4. Chruścicki T., W nadziei na współpracę, "Pojezierze Wałeckie" 2000, nr 20 (169).
 5. "Dobry klimat", strona internetowa powiatu wałeckiego, 15.11.2010.
 6. Dudek M., Sadowski J., Fortyfikacje Wału Pomorskiego w Wałczu, Gliwice 2006.
 7. Ellwart J., Pomorze Środkowe. Przewodnik turystyczny, bez daty i miejsca wydania.
 8. Filipiak B., Zadania władz samorządowych we wspieraniu rozwoju lokalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Ekonomiczne Problemy Usług nr 22, Szczecin 2008.
 9. Gniot R., Przewodnik turystyczny po Pojezierzu Wałeckim, Wałcz 1998.
 10. Gniot R., Sport i turystyka w Wałczu, w: Zarys historii Wałcza w latach 1945-2005, t. V, Skarby ziemi wałeckiej, red. B. Gałka, Gdynia 2009.
 11. Jasnowska J., Walory przyrodnicze ziemi wałeckiej i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego, w: Wybrane wykłady z zachodniopomorskich spotkań z nauką, Wałcz 2002.
 12. Jóźwik L., X-lecie działalności Wałeckiego Klubu Miłośników Wałcza, "Zeszyty Wałeckie" 2006, nr 2.
 13. Kokowski B., Ochrona zdrowia, sport i turystyka, w: Ziemia wałecka w Polsce Ludowej, Koszalin 1972.
 14. Kosacki J., Kucharski B., Pomorze zachodnie i środkowe. Przewodnik, Koszalin 1999.
 15. Pojezierze Waleckie. Szlakiem Wału Pomorskiego, Wałcz 1994.
 16. Kubicki R., Kulbaczewska M., Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Ekonomiczne Problemy Usług nr 22, Szczecin 2008.
 17. Łecki W., Maluśkiewicz P., Wałkowski J., Wał Pomorski. Przewodnik, Poznań 1980.
 18. Szlakiem wałeckich kapliczek maryjnych, Wałcz 2008.
 19. Meyer B., Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, w: Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006.
 20. Panasiuk A., Rola informacji w rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Ekonomiczne Problemy Usług nr 22, Szczecin 2008.
 21. Partnerstwo jest koniecznością, rozmowa B. Dymarczyk ze Starostą Wałeckim dr. Bogdanem Wankiewiczem, "Fakty Wałeckie" z 8 marca 2011.
 22. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 1997.
 23. Bończak-Kucharczyk E., Herbst H., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość? Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Warszawa 1998.
 24. "Powiat Wałecki", Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu, marzec 2009.
 25. Ptaszyńska D., Ochrona zabytków ziemi wałeckiej, w: Ziemia wałecka w Polsce Ludowej, Koszalin 1972.
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7.03.2005, DzU 2005, nr 52, poz. 467.
 27. Rozszerzenie zaufania, "Pojezierze Wałeckie" 2008, nr 32 (590).
 28. Stankiewicz B., Legendy ziemi wałeckiej, Inowrocław 2004.
 29. Goszczyński J., Coś trzeba z tym zrobić, "Powiat Wałecki" 2010, nr 11.
 30. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wałeckiego do 2010 roku, Wałcz 2001.
 31. Świątek A., Powiatowa wizja roku 2030, "Tygodnik Wałecki" 2001, nr 28.
 32. Szlaki turystyczne i jeziora okolic Wałcza. Wałcz bez daty, red. R.A. Drozd, Rurzyca- Piła 2006.
 33. Jeziora i szlaki wodne Pojezierza Wałeckiego, Wałcz 2004.
 34. Ustawa z dnia 18.01.1996 roku o kulturze fizycznej, tekst jedn. DzU 2000, nr 81, poz. 889 z późn. zm.
 35. Ustawa z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu działalności kulturalnej, tekst jedn. DzU 2000, nr 13, poz. 123.
 36. Ustawa z dnia 5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity DzU 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm. zwana dalej ustawą o samorządzie powiatowym.
 37. Ustawa z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty, tekst jednolity DzU 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 38. Wałecka Pętla Kajakowa, Wałcz 2004.
 39. Wałecka twierdza "Czapa Hitlera", Wałcz 2005.
 40. Wanagos M., Stymulowanie przedsiębiorczości w regionie poprzez "Program rozwoju produktów turystycznych" na przykładzie województwa pomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 50, Ekonomiczne Problemy Usług nr 21, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu