BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florkiewicz Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Zwierko Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Krzepota Justyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-rozrywkowej Stargardu Szczecińskiego w opinii mieszkańców miasta
The Attractiveness of Stargard Szczecinski's Sports, Recreational and Cultural Offer According to Its Citizens
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 599-616, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Atrakcyjność regionu, Sport, Rekreacja, Oferta turystyczna, Instytucje kultury
Regions attractiveness, Sport, Recreation, Touring offer, Cultural institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena atrakcyjności oferty rekreacyjno-sportowej miasta w opinii badanych ze zwróceniem uwagi na propozycje, jakie formy rekreacji należałoby, zdaniem respondentów, rozwinąć w Stargardzie Szczecińskim i w jego okolicach. Badania prowadzono w lutym 2011 roku wśród nauczycieli pracujących w szkołach w Stargardzie Szczecińskim. Wyniki analizy badań atrakcyjności oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalno-rozrywkowej miasta w opinii mieszkańców przedstawiono w formie rysunków i wykresów.(fragment tekstu)(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)

The aim of this investigation was to find out how Stargard Szczecinski citizens assess the city's sports and recreational offer, and more importantly, what suggestions do they have as to which recreational activities should be promoted in Stargard and surrounding areas. The research was conducted in February 2011 among teachers in Stargard Szczecinski. 214 respondents participated. There were 202 questionnaires qualified for further investigation, 151 of which were filled in by female respondents (74.75%), and 51 by male respondents (25.25%). The research method applied in the survey was a questionnaire. In order to find out if there was any statistical correlation between sex and given answers, a chi-square test was used. The results of the research problem's analysis are presented in the form of figures and diagrams. The analysis shows that it is only opinions on the attractiveness of Stargard's cultural offer that are correlated with sex. The majority of respondents (63.37%) are satisfied with how they usually spend their free time. 55.94% of the teachers find the city's sports and recreational events offer acceptable. As to the accessibility to sports facilities, it is generally assessed to be good or very good. However, many respondents complain about the lack of bicycle lanes and running routes. What is also worth considering, is how to fully take advantage of the opportunities provided by beautiful natural environment and how to increase the general attractiveness of the region by investing in infrastructure connected with water sports.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arska-Kotlińska M., Bartz J., Wieliński D., Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, AWF, Poznań 2002.
  2. Duda T., Brzozowska K., Atrakcyjność turystyczna Stargardu Szczecińskiego i jej percepcja przez mieszkańców miasta, w: Problemy turystyki i rekreacji, t. 2, red. M. Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna "In Plus", Wołczkowo 2009.
  3. Klementowski K., Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku poprodukcyjnym i jego wykorzystanie na rekreację i turystykę, w: Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, red. J. Wyrzykowski, AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  4. Klementowski K., Mikułowski B., Uwarunkowania środowiskowe realizacji wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego mieszkańców Wrocławia, w: Koncepcja badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystaniem na rekreację i turystykę, red. P. Zarzycki, AWF we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  5. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  6. Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.
  7. Polska pełna uroku, Petit Fute - Polska, red. R. Brzezińska, 2007.
  8. Wanagos M., Ocena rekreacji w Sopocie w aspekcie potrzeb mieszkańców i turystów, w: Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, red. J. Wyrzykowski, AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  9. Wyrzykowski J., Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym oraz jego wykorzystanie na rekreację i turystykę, w: Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, red. J. Wyrzykowski, AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  10. Zenkner J., Stargard - Klejnot na pomorskim szlaku, Wydawnictwo TPS, Stargard Szczeciński 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu