BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazojć Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
"Czarna" społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze środowiska
"Black" Corporate Social Responsibility in the Field of Environment
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 122-129
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Ekologia
Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental protection, Sustainable development, Ecological aspects of the company's activities, Ecology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentacji zastosowania pojęcia "czarnej" społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) w obszarze środowiska dla działań przedsiębiorstw, które komunikują dbałość o zrównoważony rozwój, a w rzeczywistości pozostawiają wiele do życzenia w zakresie etyki i praktycznego zastosowania głoszonych przez nie szczytnych haseł. Pracę przygotowano opierając się na analizie literatury przedmiotu i studium przypadków. (fragment tekstu)

The article presents the crucial importance of the concept of sustainable development related to environmental issues within CSR (Corporate Social Responsibility). The author presents a concept of black CSR in terms of environmental concerns for companies that claim to be operating in accordance with respect for the environment as well as for those that claim to be socially responsible but in fact do not act ethically and violate the principles of sustainable development. The paper contains such examples of actions which indicate that the problem exists and is still acute despite greater eco-awareness of the society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ratajczak, Ekorozwój jako podstawa odpowiedzialnego biznesu (CSR) w obszarze środowiska naturalnego, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 288,Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wrocław 2013, s. 153.
  2. M. Kożuch, Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 730, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 25, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, red. B. Kryk, Szczecin 2012, s. 333-335.
  3. S. Cholawo, Rola czynnika ekologicznego w rozwoju ekonomiki regionu, w: "Zeszyty Naukowe" nr 530, "Ekonomiczne problemy usług" nr 31, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, t. 1, red. B. Filipiak, Szczecin 2009, s. 39-40.
  4. M. Krawczyk, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań ekologicznych, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 730, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 25, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, red. B. Kryk, Szczecin 2012, s. 350.
  5. I. Wilk, Społeczna odpowiedzialność biznesu a proekologiczna działalność przedsiębiorstwa na rynku, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 662, "Ekonomiczne problemy usług" nr 74, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Szczecin 2011, s. 745.
  6. K. Lisiecka, Ł. Pajor, Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem - wyniki badań, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego" nr 265, Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, red. T. Borys, P. Rogala, Wrocław 2012, s. 240, 242.
  7. A. Rudnicka, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Warszawa 2012, s. 15.
  8. E. Mazur-Wierzbicka, Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR - korzyści dla przedsiębiorców, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego" nr 288, Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wrocław 2013, s. 107.
  9. R. Ettenson, Jak obrócić "ekologiczny szał" na swoją korzyść, "Harvard Business Review Polska" 2014 nr 3, s. 118.
  10. M. Szymań ska, E. Trubisz, Manipulowanie strategią CSR w branż y tytoniowej na przykładzie koncernu British American Tabacco, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego" nr 116, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wrocław 2010, s. 461.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu