BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ewa Lisowska-Mieszkowska Ewa (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Kontrola i ograniczanie emisji amoniaku ze źródeł rolniczych. Działania podejmowane na forum międzynarodowym
Controling and Limiting the Emission of Ammonia from the Agricultural Sources. Actions Undertaken Internationally
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 130-142, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Rolnictwo, Emisja zanieczyszczeń, Polityka ekologiczna
Environmental pollution, Agriculture, Pollution emission, Ecological politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi problemu zanieczyszczenia amoniakiem, rozwiązań jakie zostały wypracowane w ramach współpracy międzynarodowej i przewidywanych w nich zmian oraz sytuacji Polski na tym tle.(fragment tekstu)

Ammonia is a highly toxic gas, harmful to humans, animals and plants, produced while decomposition of animal manure and plant residues. It contributes to acidifi cation and eutrophication of the environment. The largest anthropogenic source of ammonia emission is agriculture. Emission can be controlled and reduced by using appropriate agriculture practices. In Protocol to Abate Acidifi cation, Eutrophication and Ground-level Ozone to Convention on Long-range Transboundary Air Pollution emission reduction commitments and measures for the control of ammonia emissions from agricultural sources were established. The Protocol was revised in 2012 and some technical annexes were changed. Poland is the party of the Convention and signatory of the Protocol. Ratifi cation of the Protocol is planned in near future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Sosulski, J. Łabętowicz, Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery oraz wód powierzchniowych i gruntowych, "Postępy Nauk Rolniczych" 2007 nr 5(59), s. 3-19.
  2. A. Sapek, Nierolnicze źródła emisji amoniaku do atmosfery, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", 2013 (IV-VI), t. 13. Z. 2 (42), s. 95-110.
  3. A. Wójcik, Możliwości ograniczania emisji amoniaku z pomieszczeń inwentarskich, "Hodowca Drobiu" 2008 nr 6-7.
  4. J. Bieńkowski, Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005- 2007, "Fragmenta Agronomica" 2010 nr 1(21), s. 21-31.
  5. S. Winnicki., J.L. Jugowar, J. Karłowski, Monitorowanie gospodarstw rolnych jako źródeł emisji rolniczych, raport z realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, umowa o dzieło nr 251/2010 zawarta a w dniu 1.05.2010, Poznań, grudzień 2010 rok.
  6. T. Sosulski, J. Łabetowicz, Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery oraz wód powierzchniowych i gruntowych, "Postępy Nauk Rolniczych" 2007 nr 5(59), s. 3-19.
  7. W. Krawczyk, J. Walczak, Potencjał biogenny obornika jako źródło emisji amoniaku i zagrożenia środowiska, "Roczniki Naukowe Zootechniki" 2010 t. 37, z. 2, s. 187-193.
  8. T. Marcinkowski, Emisja gazowych związków azotu z rolnictwa, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" 2010 t. 10, z. 3(31), s. 175-198.
  9. M. Sutton i inni, The European Nitrogen Assessment. Sources, effects and policy perspectives, Cambridge 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu