BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drohomirecka Alicja (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Kotarska Katarzyna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Eider Paweł (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Wilk Krzysztof (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Eider Jerzy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wałczu a aktywność ruchowa przedstawicieli służb mundurowych
Sports and Leisure Facilities in Wałcz and Phisical Activity of Representatives of the Uniformed Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 583-597, wykr., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Sport, Rekreacja
Sport, Recreation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uczestnictwo w różnych formach wysiłku fizycznego, w tym w rekreacji ruchowej, daje korzystne rezultaty w rozładowywaniu napięć emocjonalnych. Różne formy aktywności ruchowej, przede wszystkim te, które wymagają dużego zaangażowania, na przykład gry o charakterze rywalizacyjnym, odgrywają ważną rolę w procesie kontroli emocji. Umiejętność panowania nad nimi jest szczególnie cenna w środowisku wojskowym czy policyjnym, w którym niemal ciągle występują sytuacje stresogenne. Ważne jest zatem nie tylko upowszechnianie wśród przedstawicieli służb mundurowych niezbędnej wiedzy, ale także kształtowanie świadomych postaw wobec aktywności ruchowej podejmowanej między innymi w celu łagodzenia skutków napięć i kontrolowania reakcji emocjonalnych. Badana grupa ankietowanych miała wiedzę na temat korzyści wynikających z podejmowania aktywności ruchowej. Prawie wszyscy twierdzili, że lubią aktywny wypoczynek, a 70% dysponowało wolnym czasem na uprawianie aktywności fizycznej. Liczna procentowo grupa ankietowanych - 85% - odpowiedziała, że podejmowanie takich działań pozytywnie wpływa na ich samopoczucie. Dla prawie 40% ankietowanych aktywny wypoczynek był odprężeniem po pracy, a nieco mniej liczna grupa - około 30% - podejmowała aktywność ruchową w celu poprawienia swojej kondycji i utrzymania ładnej sylwetki.(fragment tekstu)

Wałcz has one of the best sport and leisure facilities in Western Pomerania. A question arises whether the great number of recently built sports facilities is being effectively used by local residents and whether these facilities fulfill their function.Uniformed services are a distinctive and visible professional group in Wałcz. Since the occupation of a soldier or policeman obliges its members to be physically fit and to lead a healthy lifestyle, we decided to check whether, in addition to mandatory training, they also find the time for physical activities and whether they make use of leisure and sports facilities offered in their city and how they evaluate them. Almost all respondents said that they liked active recreation, and 70% had spare time for physical activity. Most respondents (85%) admitted that undertaking such activities had a positive effect on their well-being. Active recreation resulted in relaxation after work, helped maintain a nice figure and allowed people to keep fit. The respondents felt that the city of Wałcz offers its residents good sports facilities, although most of them believed that infrastructure related to lakes needed to be improved. Despite the well-rated sports conditions, some members of uniformed services believed that they had limited access to sports facilities offered.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aszkinazi S.M., Jagiełło W., Kalina R.M., Pewne przesłanki uzasadniające rozwijanie nowych odmian sportów walki w obszarze szkolenia formacji obronnych i na poziomie sportu olimpijskiego, w: Sporty ekstremalne w przygotowaniu żołnierzy i formacji antyterrorystycznych, red. A. Rakowski, A. Chodała, R.M. Kalina, PTNKF, Warszawa 2003.
 2. Bukowiecka D., Bukowiecki I., Interwencja policyjna jako kryterium ekstremalności zawodu funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego, "Polski Przegląd Medycyny Lotniczej" nr 2, t. 15, Warszawa 2009.
 3. Bukowiecka D., Bukowiecki I., Psychomotoryczne efekty szkolenia policjantów z zakresu rozwoju wszechstronnej, ukierunkowanej i specjalnej sprawności fizycznej, "Policja" nr 3, WSPol, Szczytno 2010.
 4. Bukowiecka D., Bukowiecki I., Sprawność fizyczna i aktywność ruchowa kobiet rozpoczynających służbę w Policji, w: Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego, red. R.M. Kalina, P. Łapiński, t. 12, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 2008.
 5. Drohomirecka A., Klimek J., Eider P., Wilk K., Kotarska K., Charakterystyka mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z aorobiku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 665, Ekonomiczne Problemy Usług nr 71, Szczecin 2011.
 6. Eider J., Instruktor współczesnych zajęć rekreacyjnych, w: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D Medicina, Suppl. XVI, 2, 127, Lublin 2006.
 7. Eider J., Nowoczesne formy ćwiczeń gimnastycznych, wyd. III, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 8. Eider J., Eider P., Nordic walking - zajęcia zdrowego stylu życia, w: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Annales. Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio D Medicina, Suppl. XVIII, 2, 144, Lublin 2007.
 9. Eider J., Eider P., Rekreacyjne zajęcia z aerobiku wodnego w naturalnym środowisku, w: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku - teoria i praktyka, red. J. Eider, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 10. Eider P., Eider J., Rola rekreacyjnego fitnessu w kreowaniu zdrowego stylu życia osób będących w różnym wieku, w: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Annales. Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio D Medicina, Suppl. XVIII, 2, 147, Lublin 2007.
 11. Gniot Ł., Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Wałcza na potrzeby społeczności lokalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 665, Ekonomiczne Problemy Usług nr 71, Szczecin 2011.
 12. Gniot R., Sport i turystyka w Wałczu, w: Zarys historii Wałcza w latach 1945-2005, red. B. Gałka, t. V, Piła 2008.
 13. Guźniczak J., Kształtowanie optymalnej dyspozycji psychofizycznej funkcjonariuszy straży granicznej, w: Przygotowanie psychofizycznej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych, red. K. Kluczkowski, J. Klimczak, t. 9, WSPol, Szczytno 2005.
 14. Kalina R.M., Barczyński B., From "Physical Fitness" Through "Motor Competence" to the "Possibility of Action", "Arch. Bud." 2008, nr 4.
 15. Piatkowska M., Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego na tle Europy, "Kultura Fizyczna" 2008, nr 3-4.
 16. Ruszkowska-Majzel J., Dygas W., Skuteczne metody promowania aktywnego trybu życia jako wyznania dla światowych działań z dziedziny zdrowia publicznego, "Zdrowie Publiczne" 2007, nr 2.
 17. Stefanik M., Nordic walking - jako forma masowej aktywności, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2009, nr 11.
 18. Thomas J., Analiza rekreacyjnej aktywności ruchowej pierwszych szeregowych zawodowych wojsk lądowych w wybranych specjalnościach wojskowych, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szczecin-Małkocin, Uniwersytet Szczeciński, PTNKF, Szczecin 2009.
 19. Wolańska T., Wpływ różnych form i metod aktywności ruchowej na sprawność i wydolność ludzi dorosłych, AWF, Warszawa 1991.
 20. Zarębska A., Aktywność fizyczna "fitness" jako forma oddziaływania usprawniająco- -zdrowotnego, AWFi S, Gdańsk 2007 (maszynopis pracy doktorskiej).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu