BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchard-Dziubińska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowe
Implementation of Green Economy as an European Union's Answer Development Difficulties
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 303, s. 135-150, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy, Ochrona środowiska, Energia odnawialna, Zielona gospodarka
Sustainable development, Social economic development, Environmental protection, Renewable energy, Green economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zielona gospodarka, definiowana jako gospodarka, która wpływa na wzrost dobrobytu ludzi i równości społecznej jednocześnie zmniejszając zagrożenia środowiskowe i niedobór zasobów naturalnych jest obecnie w Unii Europejskiej podstawą nowej strategii Europa 2020. Tak zwane "zazielenianie gospodarki" powinno obejmować rozwój czystych technologii, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, zintegrowanej polityki produktowej, zamówień zielonych, zielonych miejsc pracy i środowiska reformy fiskalnej. W UE, rozwój zielonej gospodarki jest dziś prezentowany jako najlepsze rozwiązanie na czas kryzysu. Na pytanie, czy to wystarczy, aby uczynić z UE najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie odpowiedź jest raczej pesymistyczna. Powodem jest to, że wiele innych krajów wybrało tą samą drogę rozwoju, a państwa UE nadal będą borykać się z typowymi dla regionu problemami - w szczególności demograficznymi i instytucjonalnymi. (abstrakt oryginalny)

The green economy defined as one, that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities, is in EU basic part of new strategy Europe 2020. The so-called "greening of the economy" must be examined in many ways and should encompass a narrower range of issues such as the development of clean technologies, renewable energy, energy efficiency, sustainable consumption and production, integrated product policy, green public procurement, green jobs and environmental fiscal reform. In EU development of green economy is nowadays presented as the best solution for crisis time. The answer to the question, whether this is enough to make the EU the most competitive economy in the world, is rather pessimistic. Reason for this is that, other countries have chosen the same path of development, but the EU countries will continue to be interfered with typical problems for the region - particularly demographical and institutional. (oryginal abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger R. (Strategy Consultants), (2011), Zielony wzrost zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. http://greenevo.gov.pl/pl (dostęp: 16.04.2012).
 3. Jackson T. (2009), Prosperity Without Growth. Economics for a Finite Planet, Earthscan/Routledge.
 4. Madlener R., Alcott B. (2011), Herausforderungen für eine technisch-ökonomische Entkoppelung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum unter besonderer Berücksichtigung der Systematisierung von Rebound-Effekten und Problemverschiebungen, Enquete-Kommission "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität" des Deutschen Bundestages, Kommissionsnmaterialien M-17(26)13, 12 Dezember, Berlin.
 5. Orłowski W. (2011), Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, Warszawa.
 6. Paxton A. (1994), The Food Miles Report: The Dangers of Long-distance Food Transport, SAFE Alliance, London.
 7. Pearce D., Markandya A., Barbier E. (1989), Blueprint for a Green Economy, Report for the Government of the United Kingdom.
 8. Solarna wojna Europy z Chinami, "Gazeta Wyborcza", 6.06.2013.
 9. The future we want, Outcome of the UNCSD 2012, www.uncsd2012.org/rio20/content/ documents/370The%20Future%20We%20Want%2010Jan%20clean%20_no%20brackets.pdf (dostęp: 16.04.2013).
 10. The Lisbon Strategy 2000-2010. An analysis and evaluation of the methods used and results achieved, Directorate General for Internal Policies Policy Department A. Economic and Scientific Policy Employment and Social Affairs, www.europarl.europa.eu/document/activities/ cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf (dostęp: 10.05.2013).
 11. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (2011), UNEP, www.unep.org/greeneconomy/portals/88/documents/ger/GER_synthesis_ en.pdf (dostęp: 10.04.2013).
 12. UNDESA (2012), A Guidebook to the Green Economy, http://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/738GE%20Publication.pdf. (dostęp: 3.04.2013).
 13. Unmüßig B., Sachs W., Fatheuer T. (2012), Critique of the Green Economy Toward Social and Environmental Equity, Vol. 22, Heinrich Böll Foundation.
 14. Wiśniewski B. (2013), Rosnące znaczenie metali ziem rzadkich, "Biuletyn Polski Instytut Spraw Międzynarodowych", 46 (1022).
 15. www.footprintnetwork.org (dostęp: 2.05. 2013).
 16. www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf (dostęp: 17.05.2013).
 17. www.mrr.gov.pl/konsultacje_up (dostęp: 13.05.2013).
 18. www.uncsd2012.org/isfd.html (dostęp: 10.06.2013).
 19. Zovanyi G. (2013), The No-Growth Imperative: Creating Sustainable Communities under Ecological Limits to Growth, Earthscan/Routledge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu