BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o oddziaływaniu jednostki na środowisko
Management Commentary as a Source of Information on Entity' Influence on the Environment
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 144-155, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Sprawozdanie z działalności, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Źródła informacji, Zasoby naturalne, Ochrona środowiska
Management commentary, Reporting in enterprises, Information source, Natural resources, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Raporty opisowe czerpią informacje zarówno z rachunkowości finansowej, jak i z zarządczej. Mają one jednak odmienny charakter, głównie ze względu na niewielki stopień sformalizowania oraz dominację informacji niefinansowych. Przykładem takiego raportu jest sprawozdanie zarządu z działalności, zawierające informacje kluczowe dla rozwoju jednostki, prezentowane z perspektywy jej kierownictwa. Do tych informacji zalicza się również konsekwencje korzystania jednostki z zasobów naturalnych, zagrożenia związane z wpływem jednostki na środowisko i inwestycje o charakterze proekologicznym. Celem artykułu jest analiza zakresu opisowych raportów o wpływie jednostki na środowisko naturalne. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to analyze the environmental information in the management commentary selected entities listed on the Stock Exchange in Warsaw. The empirical part is preceded by a short characterization of management commentary and the integrated annual report. The main conclusion in empirical part is the lack of comparability of information on the impact of economic activity on the environment and prevailing descriptive information.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Walińska, Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną Finanse, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014 nr 66, s. 509.
  2. P. Mućko, Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania Finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012 nr 66(122), s. 143-152;
  3. E. Szczepankiewicz, Management commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012 nr 66(122), s. 191-203.
  4. P. Mućko, Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Szczecin 2008, s. 142.
  5. M. Anioł, Raport zintegrowany jako przedmiot badania niezależnego biegłego rewidenta, "BDO Podatki i Rachunkowość" 2013 nr 10(72),
  6. J. Samelak, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Poznań 2013, s. 183.
  7. P. Mućko, S. Hońko, "Sprawozdanie z działalności" - raport z pogranicza rachunkowości, "Rachunkowość" 2013 nr 10, s. 2-13.
  8. S. Hońko, Zakres informacji o działaniach proekologicznych w raportach finansowych spółek branży paliwowej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, "Handel Wewnętrzny" 2012, lipiec-sierpień t.3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu