BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famielec Józefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Benefits from Ecosystem Services Versus Measures of Socioeconomic Development
Korzyści z usług środowiska a mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 4 (51), s. 58-67, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Ekosystem, Korzyści ekologiczne, Pomiary
Natural environment, Ecosystem, Ecological benefits, Measurement
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Świadczenia ekosystemów, określane także mianem usług środowiska, są już uznaną kategorią. Ma ona interdyscyplinarny charakter. Nadal brakuje metodologicznych podstaw ich identyfi kacji oraz opisu. Ekonomistów interesuje przede wszystkim wartościowanie świadczeń ekosystemów, co nie zawsze jest możliwe, choćby dlatego, że wiele z nich nie jest jeszcze zidentyfi kowane. Ponadto nauka nie wypracowała jeszcze wielu funkcji użyteczności tych świadczeń. W opracowaniu podjęto próbę skojarzenia usług środowiska z wartością dostarczanych przez nich korzyści. W literaturze spotyka się już liczne próby wartościowania tych korzyści, w ujęciu pieniężnym na realnych rynkach lub też na rynkach warunkowych. Autorka podejmuje próbę skojarzenia wartości korzyści świadczeń ekosystemów ze znanymi już miernikami rozwoju społecznego-gospodarczego. Są to: produkt krajowy brutto, wskaźnik rozwoju społecznego, oszczędności netto. Rozważania są prowadzone na gruncie fi lozoficznej koncepcji pomiaru.(abstrakt oryginalny)

The search for the benefits from ecosystem services is mainly cognitive in character. Undoubtedly, the services have an impact on production, consumption and investment, i.e. all the aspects that are associated with growth, economic development or prosperity. However, there is no direct connection between those categories. That is because services are natural processes that are not always material, cannot be identified and, which is most important, their influence on production, consumption and - first of all - people's lives is unknown. The bene- fits from ecosystem services should be assigned some value. However, there is a danger in the commercial attitude to benefits and their value, just like to the development and prosperity in general. Value systems that should benefit from development must be reconsidered. Excessive economization and financialization of economy and development are the processes that one should be warned of. Basic mistakes are made as regards the measurement of economic growth and prosperity23. It is not the objective of the measurement of benefits from ecosystem services to estimate their market price or to find out how much one can earn on them as many of them cannot be the object of market operations and, consequently, they are priceless. The point is in establishing their role in people's lives and economy and in the responsibility for their condition now and in the future. First of all, the responsibility consists in - for example - protecting forests against excessive exploitation that takes place for the sake of current income of states and companies and results in the extinction of several rare ecosystems. The assessment of socioeconomic development only through the GDP growth, the material welfare development or even the improvement of the quality of life results in the loss of numerous significant benefits from ecosystem services. Moreover, the protection and preventive measures as regards ecosystems may remain underestimated.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Famielec, Ecosystem services as part of the Gross Domestic Product account, "Ekonomia i Środowisko" 2012 no. 2, p. 39-53.
 2. R. Costanza, Ecosystem functions and services, "Ekonomia i Środowisko" 2012 no. 2, p. 9-17
 3. A. Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jak badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko" 2010 no. 1, p. 10-19
 4. A. Michałowski, Ekonomiczne podstawy usług środowiska, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011 no. 6, p. 105-120.
 5. R. Costanza et al., The value of the world's ecosystem serviuces and natural capital, "Nature" 1997 no. 387, p. 254.
 6. A. Michałowski, Usługi środowiska w badaniach ekonomiczno-ekologicznych, "Ekonomia i Środowisko" 2013, no. 1
 7. A. Michałowski, Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2012, no. 1, p. 99-118.
 8. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975, p. 232
 9. K. Ajdukiewicz, Propedeutyka filozofii, Wrocław-Warszawa 1950, p. 12.
 10. R.L. Ackoff, S.K. Gupta, J.S. Minas, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Warszawa 1969, p. 244.
 11. R.M. Olejnik, O pomiarze. Pomiar i mierzenie - koncepcja Kazimierza Ajdukiewicza i jej krytyka, Częstochowa 1998, p. 15-22.
 12. H. Szydłowski (ed.), Teoria pomiaru, Warszawa 1978, p. 207.
 13. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975, p. 275.
 14. T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Warszawa 2009, p. 101-107.
 15. K. Cięciak, Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce, Kraków 2013.
 16. J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Warszawa-Kraków 1999
 17. T. Żylicz, Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych, "Ekonomia i Środowisko" 2010 no. 1(37), p. 33-34.
 18. T. Żylicz, Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych, "Ekonomia i Środowisko" 2010 no. 1, p. 35
 19. J.E. Stiglitz, A. Sen, J.P. Fituossi, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?, Warszawa 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu