BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dostępność do wody jako jeden z obszarów realizacji milenijnych celów rozwoju
The Accessibility to the Water as one of the Implementation Areas of the Millenium Development Goals
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 167-175, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Milenijne Cele Rozwoju, Woda, Sieć wodociągowa
Millennium Development Goals (MDGs), Water, Water supply network
Uwagi
summ.
Abstrakt
Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals - MDGs) zostały wypracowane na podstawie Deklaracji Milenijnej, którą przedstawiciele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (189 krajów, w tym Polska) zaakceptowali na tak zwanym Szczycie Milenijnym ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2000 roku. Sformułowanie MDGs zapoczątkowało nową erę myślenia o rozwoju, pomocy rozwojowej i eliminacji ubóstwa, głodu i chorób zakaźnych. Zobowiązania powzięte w ich ramach pogrupowano w osiem celów, które obejmują wiele powiązanych ze sobą aspektów rozwoju, od redukcji skrajnego ubóstwa poprzez równość płci, zdrowie, edukację aż do ochrony środowiska. (fragment tekstu)

Universal access to drinking water is one of the primary development goals. The United Nations General assembly in July 28 th, 2010 adopted the resolution according to which the right to clean drinking water and sanitation has been offi cially recognized as a fundamental human right. Access and quality of drinking water is also one of the Millennium Development Goals. An article presents an analysis of the degree of practicability of the one of the Millennium Development Goals with respect to drinking water. For this purpose used statistics data from Central Statistical Offi ce in Warsaw in 1990-2012 years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport na temat: Milenijnych Celów Rozwoju, Polska, red. I. Wóycicka, Warszawa 2002, s. 5.
  2. M. Bogdanowicz, Pobór, zużycie i jakość wody w 2012 roku, Bydgoszcz 2013, s. 29
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu