BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szamrej-Baran Izabela (Uniwersytet Szczeciński), Baran Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Polska na tle Unii Europejskiej
Implementation of the Sustainable Development Principles. Poland on the Background of the European Union
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 176-190, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy, Przemiany demograficzne, Zdrowie publiczne, Zmiany klimatyczne, Rozwój zrównoważony transportu
Sustainable development, Social economic development, Demographic transformation, Public health, Climate change, Sustainable development of transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój jest podstawowym i nadrzędnym celem Unii Europejskiej, zapisanym w Traktacie o Unii Europejskiej. Różne definicje zrównoważonego rozwoju (ZR), pomimo niejednorodnej interpretacji tego terminu, wskazują na konieczność integrowania celów rozwojowych: ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Trzy wymiary, czyli społeczeństwo-gospodarka- środowisko, powinny rozwijać się w miarę równomiernie, a zatem żaden z nich nie powinien dominować nad pozostałymi.(fragment tekstu)

EU Sustainable Development Strategy establishes regular measuring progress towards sustainable development implementation. Overview of the sustainable development indices' trends in long-term does not encourage optimism. Discussion provided in the paper shows that neither Poland nor EU move fast enough towards sustainable development goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Kryk, Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 367, "Prace Katedry Mikroekonomii" 2004 nr 9, s. 7.
  2. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Warszawa-Białystok 2005.
  3. J. Śleszyński, Wskaźniki trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997 nr 2 (11);
  4. J. Śleszyński, Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, w: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Białystok 2007, s. 11-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu