BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baliś Magdalena (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Inkorporacja jako sposób realizacji strategii rozwoju małego przedsiębiorstwa (studium przypadku)
Incorporation as a Way of Realizing Small Enterprise Development Strategy ( Case Study)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 15-24, bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Micro-enterprise, Small business, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienie połączenia mikro i małych przedsiębiorstw z branży detalicznej sprzedaży farmaceutyków w drodze fuzji przez inkorporację. Zaprezentowano w nim na wstępie aspekty prawne fuzji, możliwości wyboru wariantu fuzji przez małe przedsiębiorstwo, motywy jakimi kierują się przedsiębiorcy podejmując decyzję o fuzji oraz specyfikę zjawiska fuzji w małych przedsiębiorstwach. Omówiono także metodologiczne aspekty zastosowania studium przypadku w badaniu zjawiska. Następnie poddano analizie specyfikę fuzji na rynku farmaceutycznym na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego. W końcowej części artykułu zaprezentowano analizę studium przypadku operacyjnego przebiegu fuzji oraz korzyści uzyskane w wyniku tego procesu przez biorące w nim udział przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

This article presents issues surrounding the process of merger by incorporation of micro and small enterprises dealing with the retail sale of pharmaceuticals. Firstly discussed are the legal aspects of mergers and their possible variants available for micro and small enterprises, followed by motives driving the entrepreneur taking the decision on the merger, and specific features of the merger process in small businesses. Also discussed are the general methodological aspects of the research method based on case studies. Next, the specificity of mergers in the pharmaceutical market are analyzed on the basis of existing pharmaceutical legislation. Finally, a case study of a merger is presented and its benefits for the involved enterprises are analyzed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon W., Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu
 2. [ w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 3. Grabiec O., Formy koncentracji kapitału, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2010.
 4. Kruszyński R.J., Problem koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych, "Aptekarz Polski -Pismo Naczelnej Rady Aptekarskiej" 2010, wydanie internetowe nr 48/26.
 5. Matejun M., Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu
 6. [w:] Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, red. M. Matejun "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
 7. Skonieczna A., Rynek produktów OTC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2016, raport badawczy firmy PMR, http://www.pmrpublications.com/product/Rynekproduktow-OTC-w-Polsce-2013 (2.11.2013).
 8. Szczepkowska M., Przejęcia i połączenia na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 9. [w:] Państwo i rynek w gospodarce, red. D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003.
 10. Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dn. 15.09.2000 r. (DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn.zm.).
 11. Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
 12. Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 (DzU 2001, nr 126, poz. 1381 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzU 2001, nr 122, poz. 696).
 14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 15. Zadora H., Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, Wydawnictwo Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2011.
 16. Zdończyk J., Fuzje i przejęcia spółek, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu