BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński), Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rzemiosło w społeczeństwie i gospodarce
Craft in Society and in Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 25-34, tab., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Rzemiosło, Gospodarka, Kształcenie dorosłych
Craft, Economy, Adult education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe cechy odróżniające działalność rzemieślniczą od innych form działalności MŚP. Wskazano, że pojęcie rzemiosła można wyjaśnić odwołując się do cech jakościowych działalności rzemieślniczej. Jako szczególną cechę rzemiosła wskazano sposób kształcenia. Wyrażono pogląd, że rzemiosło stanowi podstawę rozwoju i dobrobytu społeczeństwa. Rola rzemiosła w gospodarce zależy od sposobu postrzegania działalności rzemieślniczej w społeczeństwie(abstrakt autora)

The paper presents the basic characteristics that distinguish a craft activity from other activities of micro and small sized enterprises. It was pointed out that the concept of craftsmanship can be explained by referring to the qualitative characteristics of craft activities. As a special feature indicates the craft of education. Expressed the view that trade is the basis for the development and prosperity of society. The role of crafts in the economy depends on the perception of craft activities in the society.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bizer K., Wprowadzenie do opracowania: Quo vadis Handwerk Identität des Handwerks im Wandel, red. G. Cramer i K.Muller, Volkswirtschaftlisches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Goettingen, Duderstadt 2011.
 2. Cramer G., Identitätsfindung des Handwerks In Europa, w: Quo vadis Handwerk Identität des Handwerks im Wandel, red. G. Cramer i K.Kuller, Volkswirtschaftlisches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen, Duderstadt 2011.
 3. Dębicka-Ozorkiewicz G., Model organizacji i finansowanie rzemiosła w Polsce (na przykładzie województwa opolskiego), rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,Wrocław 2010.
 4. DzU 1999, nr 17, poz. 92, Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
 5. Kabaj M., System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2010.
 6. Mugler J., Grundlagen der BWL der Klein- und Mittelbetriebe, Wien 2008.
 7. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI (wydawca), Determinanten des Strukturwandels im deutschen Handwerk Bd.1.Schlussbericht, Essen 2004
 8. Schuchhardt N., Anmerkung zur Profilierung des Handwerks durch eigene Identitaet, w: Quo vadis Handwerk Identitaet des Handwerks im Wandel, red. G. Cramer, K. Kuller, Volkswirtschaftlisches Institut fuar Mittelstand und Handwerk an der Universitaet Goettingen, Duderstadt 2011.
 9. Świda-Zaremba H., Sąd nad zawodówką, "Gazeta Wyborcza" z 21.11.2001.
 10. Związek Rzemiosła Polskiego, Raport z wyników działalności oświatowej w rzemiośle za 2012 r., Warszawa, październik 2013.
 11. www.eur - lex.europa.eu.
 12. www.zrp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu