BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blanke-Ławniczak Katarzyna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Polskie przedsiębiorstwa typu Born Global- case study
Polish Born Global Enterprises- Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 35-46, bibliogr.33 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Organizacja born global, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja
Born global, Small business, Internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego badania pilotażowego było znalezienie odpowiedzi na pytanie: "Czy młode polskie firmy, funkcjonujące w warunkach gospodarki okresu przejścia, są w stanie realizować strategię przyspieszonej internacjonalizacji i skutecznie konkurować na globalnym rynku?" Studia przypadków pokazują, że są w Polsce firmy, dla których rynki zagraniczne są rynkami docelowymi. W okresie 5 lat od powstania generują większościowe przychody ze sprzedaży poza granicami własnego kraju. Polskie Born Global z powodzeniem konkurują nawet z największymi globalnymi graczami, takimi jak Microsoft czy Nokia. Dostarczają innowacyjne produkty dla największych międzynarodowych korporacji, otrzymują światowe nagrody i wyróżnienia. Co szczególnie warto podkreślić - w badanej grupie są firmy, które już od początku lat 90. XX wieku zorientowały produkty i strategie marketingowe na rynki zagraniczne (Mebelplast). Badane firmy należą do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, w większości prowadzą działalność produkcyjną opartą na wiedzy, oferując najbardziej innowacyjne rozwiązania na światowym poziomie.(fragment tekstu)

The aim of the pilot study present in the paper was to find an answer to the question whether the young Polish companies from transition economy are able to implement the strategy of accelerated internationalization and successfully compete in the global market. The case studies show that in Poland there are companies that from the inception see foreign markets as target markets. During the 5 years since their inception generate revenues from the sale of a majority in foreign markets. Polish born global successfully compete even with the biggest global players such as Microsoft or Nokia. They provide innovative products to the world's largest multinational corporations. Receive global awards. What is particularly worth emphasizing the fact that in the group are companies, that already since the early 90s, orient their activities and marketing strategies for foreign markets (Mebelplast). Surveyed companies belong to the group of small and medium-sized enterprises, mostly based its activities on knowledge, offering the most innovative solutions worldwide.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanke-Ławniczak K., Proces przyśpieszonej internacjonalizacji - fenomen firm typu Born Global, Organizacja i Zarządzanie nr 52, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 2. Blanke-Ławniczak K., Marketing dynamics and management excellence. The source of successful internationalization of food processing company from transition economy. (case: Maspex Poland), "Journal of International Food and Agribusiness Marketing",vol. 21, issue 2, April 2009.
 3. Blanke-Ławniczak K., Ewolucja modeli internacjonalizacji wyjaśniających cyrkulację BIZ, Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych, t. VIII, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009.
 4. Blanke-Ławniczak K., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie małych i średnich przedsiębiorstw z Polski w świetle badań empirycznych
 5. [ w:] Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, Szczecin 2010.
 6. Blanke-Ławniczak K., Ławniczak R., Reverse globalization - the new phenomenon in the world's economy of 21st century, w: Economic challenges of contemporary world, red. D. Kopycińska, Volumina, Szczecin 2010.
 7. Blanke-Ławniczak K., Ławniczak R., Wyzwania dla komunikowania strategicznego w przejęciach globalizacji odwrotnej
 8. [ w:] Komunikowanie strategiczne w międzynarodowych fuzjach i przejęciach, red. R. Ławniczak, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2012.
 9. Blanke-Ławniczak K., Małe i średnie przedsiębiorstwa typu Born Global - studium literatury przedmiotu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Szczecin 2012
 10. Cieślik J., Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, PARP, Warszawa 2011.
 11. Freeman S., Cavusgil S.T., Towards a Typology of Commitment Stages Among Managers of Born-Global Firms, A study of Accelerated Internationalization, "Journal of International Marketing", 15(4), 2007.
 12. Hadryś A., Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych, http://www.wbc.poznan.pl/Content/189103/HadrysAlicjaS4250.pdf.
 13. Liderzy w cały regionie, Diamenty Forbesa, dodatek do "Forbesa", 2013/02.
 14. Włosi docenili Saracena, "Puls Biznesu", 21-23 czerwca 2013.
 15. Ludzie to nasz największy kapitał, "Wprost", 43/2012.
 16. FM Portugalia, "Network Magazyn", nr 29 (25 I - 25 IV).
 17. Dwie prestiżowe nagrody FM GROUP, "Network Magazyn", nr 29 (25 I-25 IV).
 18. http://www.brief.pl/artykul,141,50_najbardziej_kreatywnych_w_biznesie_ranking_briefu_2013.html.
 19. http://www.ivona.com.
 20. http://www.eleader.pl.
 21. http://www.lba.pl/dla-mediow/archiwum/action,get,id,11,t,Apeiron-Synthesis-kolejnatransakcja-LBA.html.
 22. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9093099,Mebelplast_przejmuje_niemieckiego_producenta_mebli.html.
 23. http://www.medicalgorithmics.pl/.
 24. http://www.medicalgorithmics.pl/.
 25. http://www.newconnect.inf/wiadomosc_ze_spolki/medicalgorithmics_s_a_na_amerykanskim_rynku
 26. http://apeironsynthesis.com/.
 27. http://www.teklaplus./index.php?option=com_content&view=article&id=294:wiedzapolskiego-chemika-warta-miliony
 28. http://www.ppp.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PPP/Historie_Sukces/Z_Gliwic_na_podboj_swiata. pdf
 29. http://i3d.pl.
 30. http://i3drelacjeinwestorskie.pl.
 31. http://www.ppp.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PPP/Historie_Sukces/Z_Gliwic_na_podboj_swiata. pdf.
 32. http://www.ppp.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PPP/Historie_Sukces/Z_Gliwic_na_podboj_swiata. pdf.
 33. http://www.spidersweb.pl/2011/06/i3d-polski-startup-ktory-pracuje-dla-najwiekszych.html.
 34. http://montrilo.pl/2012/04/25/i3d-z-prestizowa-nagroda-laval-virtual-awards-2012/.
 35. http://i3drelacjeinwestorskie.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu