BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojakowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcje internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Concepts Internationalisation Micro, Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 58-70, tab.,bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Przedsiębiorstwo, Mikroprzedsiębiorstwo
Internationalization, Enterprises, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród powstałych przez lata modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa brakuje takiego modelu, który miałby odniesienie zarówno do korporacji transnarodowych, dużych przedsiębiorstw, jak i do mikro, małych i średnich podmiotów rynku a także ujmował dynamiczne przeobrażenia gospodarki. W artykule zaprezentowano rozważania wskazujące na motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw wraz z określeniem modeli internacjonalizacji charakterystycznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt autora)

Among formed over the years the company internationalization models lacking such a model, which had a reference to both the transnational corporations, large enterprises and at the same time to micro, small and medium-sized market, and also captures the dynamic transformation of the economy. The article presents considerations indicating the motives of internationalization of enterprises including the definition of internationalization models specific to micro, small and medium-sized enterprises.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Albaum G., Strandskv J., Duerr E., International, marketing and export management, Addison Wesley Longman Publishing Company, England 1998.
  2. Brojakowska (Kosowska) M., Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Bielawskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
  3. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw,"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", numer specjalny maj 2008, IOiZwPOrgmasz.
  4. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
  5. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
  6. Oczkowska R., Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Karków 2007.
  7. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001, nr 144, Kraków 2001
  8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  9. Szromnik A., Elementy marketingu międzynarodowego. Zagraniczne orientacje przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu