BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym przedsiębiorstwie
Intellectual Capital as the Element of Reporting in Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 71-80, tab.,bibliogr.17 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Sprawozdawczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Intellectual capital, Reporting, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmieniające się warunki gospodarcze, obejmujące m.in. proces globalizacji czy też budowanie gospodarek opartych na wiedzy, powodują zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Obecnie kapitał intelektualny jest kluczową determinantą wartości firmy. Tymczasem wyniki badań wskazują, że właściciele polskich małych przedsiębiorstw nie są do końca świadomi znaczenia kapitału intelektualnego. Początkowe etapy procesu zarządzania kapitałem intelektualnym obejmują m.in. jego identyfikację i pomiar. Celem artykułu jest przeanalizowanie, jakie informacje o kapitale intelektualnym, powinny być gromadzone w małych przedsiębiorstwach, aby mogły wypełnić określone obowiązki sprawozdawczości statystycznej i finansowej. Pewne dodatkowe informacje dotyczące kapitału intelektualnego powinny być gromadzone w małych przedsiębiorstwach, aby w ramach sprawozdawczości statystycznej wypełnić formularz PNT-02 dotyczący innowacji. Te informacje mogą także zostać wykorzystane w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.(abstrakt autora)

Changes in economic conditions, such as the process of globalization and the creation of knowledge economics cause changes in the functioning of companies. Today, intellectual capital is the key determinant of a company's value. However, it has been identified that in Polish small enterprises the owners are not quite aware of the importance of intellectual capital. To implement knowledge management in a company, managers need proper information. The aim of this paper is to analyse what information connected with intellectual capital should be collected in small enterprises in order to fulfil some obligations of statistical and financial reporting. Some data concerning intangible assets can already be found in financial statements. Some additional information about intellectual capital should be collected in small enterprises in order to prepare the PNT-02 form in statistical reporting on innovations. This information can be used as part of knowledge management process in enterprises.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arkusz informacyjny 2012 SBA Polska. Przedsiębiorstwa i przemysł, http://ec. europa.eu/enterprise/ policies/sme /facts-figure s-analysis /performance -review/ (20.10.2013).
 2. Bareja K., Boroch T., Gawart M., Giedroyć M., Klimczak K., Łazarowicz E., Zasiewska K., Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 3. Bombiak E., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie 2013, nr 96.
 4. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 5. Edvinsson L., Sullivan P., Developing a model for Managing Itellectual Capital, "European Management Journal" 1996, vol. 14, nr 4.
 6. Grajkowska A., Valuing intellectual capital of innovative start-ups, "Journal of Intellectual Capital" 2011, vol. 12, nr. 2.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. RICARDIS Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, report by a high level expert group to the European Commission, 2006, http://ec.europa.eu/ invest-in-research /policy/ capital_report _en.htm (20.09.2013).
 9. Samul J., Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa - teoria a praktyka,"Economics and Management" 2013, nr 2.
 10. Shaikh J.M., Measuring and reporting of intellectual capital performance analysis, "Journal of American Academy of Business", Cambridge 2004, vol. 4, issue 1/2.
 11. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE,Warszawa 2005
 12. Stewart T.A., Intellectual capital: the wealth of new organizations, Nicholas Brealey Publishing Ltd., London 1997
 13. [ za:} A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk, 2002.
 14. Sullivan P.H. Jr, Sullivan P.H. Sr, Valuing intangibles companies. An intellectual capital approach, "Journal of Intellectual Capital" 2000, vol. 1, nr 4.
 15. Sveiby K.E., Methods for measuring intangible assets, Jan 2001, updated 27 April 2010,http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (20.09.2013).
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
 17. Wójcik-Jurkiewicz M., Analiza koncepcji kapitału intelektualnego, "Problemy Rachunkowości" 2006, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu