BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie
Strategic Plan Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 81-90, bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Plan strategiczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Strategic plan, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych, dotyczących aktywności strategicznej małych przedsiębiorców w podregionie bielskim. Niski poziom świadomości strategicznej tychże przedsiębiorców powoduje, że niestety zarządzający tej wielkości podmiotami, nie przywiązują należytej wagi do procesu aktywnego kreowania swojej przyszłość w coraz dłuższej perspektywie czasowej.(abstrakt autora)

This paper presents some results of a survey of small business strategic activities in the subregion bielski. The low level of awareness of these strategic business results, unfortunately, managing the size of the entities do not pay sufficient attention to the process of actively create their future in an increasingly long term.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barabasz W., Dudzik-Lewicka I., Zarządzanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2011.
  2. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
  3. Dudzik-Lewicka I, Peszko A., Strategie przedsiębiorstw regionu bielsko-bialskiego w warunkach integracji europejskiej - wyniki badań własnych
  4. [ w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
  5. Dudzik-Lewicka I., Tworzenie strategii przedsiębiorstwa
  6. [ w:] START. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik, red. A. Pradela, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009
  7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  8. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2006.
  9. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  10. Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wyd. AE im. O. Langego,Wrocław 2007. Gliwice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu