BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act
Instruments of Public Support for Polish SME's and Implementation of the Small Business Act
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 114-123, tab.,rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise finance, EU funds, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor prywatny w Europie zdominowany jest przez przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób, które stanowią 92,1% wszystkich podmiotów gospodarczych. Ich wpływ m.in. na wartość PKB oraz poziom zatrudnienia dla rozwoju i wzrostu gospodarczego jest znaczący. Komisja Europejska dostrzegła rolę tej grupy przedsiębiorstw formułując wytyczne mające na celu poprawę ogólnych warunków ich rozwoju. Think Small First. A Small Business Act for Europe (SBA) jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która zawiera kierunki działań służące rozwojowi sektora MŚP. W artykule przedstawiono wyniki raportu Komisji Europejskiej oceniającego wdrażanie polityki wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw określone w SBA. Następnie przeanalizowano wybrane narzędzia i instrumenty finansowego wsparcia ze środków publicznych badanego sektora w Polsce. Celem artykułu jest próba oceny kierunków finansowego wsparcia publicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.(abstrakt autora)

In economy of UE-countries micro, small and medium enterprises account for 99,8% off all enterprises. The domination of micro and SMEs results in their huge influence on GDP, number of employees as well as added value. European Commission decided to create an initiative called Think Small First. A Small Business Act for Europe that will support small and medium-sized enterprises because of their significance on economic growth and development. In this article author analyses European Commission annual report on SMEs. Further were given the examples of public instruments that aim is to support this enterprises. As a conclusion author attempt to evaluate the direction of public support for micro, small and medium enterprises(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, CeDeWu, Warszawa 2008.
 2. European Commission Report, A recovery on the horizon. Annual Report on European SMEs 2012/2013, European Commission, październik 2013.
 3. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw,SGH, Warszawa 2005.
 5. Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Najpierw myśl na małą skalę". Program "Small Business Act" dla Europy, Bruksela 25.06.2008 r.
 6. Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Przegląd programu "Small Business Act" dla Europy, Bruksela 23.02.2011 r.
 7. Rada Europejska, Presidency Conclusions, Barcelona European Council, 15 and 15 March 2002, SN 100/1/02.
 8. Kowalczyk J., Polski drobny biznes jest w tyle za UE, "Puls Biznesu" z dnia 27.11.2013 r.
 9. Media Information 2nd SME Assembly "Encouraging a Europe of Enterprise" 24-26 November 2013 Radisson Blu, Vilnius, Lithuania.
 10. Staszel A., Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw
 11. [ w:] Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. H. Zadora, C.H. Beck, Warszawa 2009
 12. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu