BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szczęście w perspektywie ontologicznej i ekonomicznej
Happiness in the Ontological and Economic Perspective
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 243-253, rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Jakość życia, Rozwój zrównoważony, Potrzeby człowieka, Psychologiczne aspekty ekonomii
Quality of life, Sustainable development, Human needs, Psychological aspects of economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji szczęścia w różnej perspektywie w nawiązaniu do ekonomii szczęścia, zarówno jako stanu wewnętrznego dobrostanu, jak i zewnętrznych jego oznak czyli w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Czy jest możliwe odczuwanie szczęścia we współczesnym zabieganym życiu? W jaki sposób zdefiniować tak subiektywny stan, jak szczęście? Przecież istnieją w tym względzie różnice pomiędzy poszczególnymi ludźmi, rodzinami, grupami, narodami i kulturami.(fragment tekstu)

The article raises an important issue in today's developing societies - that is happiness. Have been presented diff erent perspectives of this phenomenon, both philosophical and psycho-social approach of happiness in economic terms. The feeling of happiness is a byproduct of meeting its needs. The relationship between mental wellbeing and wealth and good relationships with others is apparent. The purpose of this article is to present the concept of happiness in diff erent perspectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Pawlak, W poszukiwaniu miary szczęścia. Zdrowie spokój szczęście, czyli lafiya' w języku i kulturze Hausa, w: Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2005, s. 81-91.
 2. Encyklopedia Socjologii, t. 4, Warszawa 2004, s. 197.
 3. Cz. Głombik, Oblicza szczęścia, Warszawa 1982, s. 38.
 4. Szymborski: Z łopatą po szczęście, "Pomocnik Psychologiczny" 2007 nr 43, s. 16.
 5. W. Tatarkiewicz: O szczęściu, Warszawa 1985, s. 18 i nast.
 6. A. Maslow, Toward a Psychology of Being, New York 1968;
 7. A. Maslow, Teoria hierarchii potrzeb, w: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, red. J. Reykowski, Warszawa 1968, s. 79.
 8. W. Baryła, Odkrywamy szczęścia szczyty, "Charaktery" 2006 nr 07, s. 44.
 9. R. Alleyne, Wiek męski, wiek klęski, "The Daily Telegraph" 2008, 1 lutego.
 10. J. Czapiński, Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, "Nauka" 2012 nr 1, s. 51.
 11. P. Michoń, Ekonomia szczęścia, Poznań 2010, s. 115.
 12. S.M.N. Islam, M. Clarke, The relationship between economic development and social welfare: A new adjusted GDP measure of welfare, "Social Indicators Research" 2002 nr 57, s. 201-228.
 13. M. Mancall, Gross national happiness, an essay, w: Gross national happiness and development, Bhutan 2004, s. 1-50.
 14. Patent na szczęście. Wywiad z Ruut Veenhoven, "Newsweek" 2010 grudzień, s. 39.
 15. Diagnoza społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013.
 16. O. Woźniak: Wzór na szczęście, "Przekrój" 2003 nr 6(3007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu