BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazimierczak Renata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Hallmann Ewelina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ziętara Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rembiałkowska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zawartość związków przeciwutleniających w wybranych przyprawach z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej
Antioxidants Content in Chosen Spices from Organic and Conventional Cultivation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Inżynierskie i Technologie (2), 2010, nr 92, s. 11-25, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Słowa kluczowe
Produkcja proekologiczna, Produkty ekologiczne, Przyprawy, Wyniki badań
Pro-ecological production, Ecological product, Spice, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieją badania naukowe pozwalające przypuszczać, że metody rolnictwa ekologicznego wpływają na zwiększenie wartości odżywczej oraz zawartości antyoksydantów w płodach rolnych. Można się zatem spodziewać wyższego poziomu tych składników również w przyprawach z upraw ekologicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości suchej masy oraz antyoksydantów w wybranych gatunkach przypraw pochodzących z ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji. Wykazano w nich, że przyprawy z produkcji ekologicznej charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością witaminy C, karotenoidów i flawonoli w porównaniu z przyprawami konwencjonalnymi. Przyprawy z obu systemów produkcji nie różniły się natomiast istotnie pod względem zawartości kwasów fenolowych i chlorofilu. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne i konieczne są dalsze badania w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

It is supposed that organic farming is able to increase nutritional value and antioxidant composition of agricultural products, therefore it was supposed that organic spices could have a higher level of these components. The work presents results of content of bio-active compounds in chosen species of spices from organic and conventional cultivation. Obtained results showed a significantly higher level of vitamin C, carotenoids and flavonols in organic spices in comparison to conventional. The applied method of cultivation did not impact the content of dry matter, phenolic acids and chlorophyll. Obtained results have been ambiguous and it would be useful to continue research in this respect.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kozłowska-Wojciechowska M., Antyoksydanty - sprzymierzeńcy zdrowia, "Wiadomości Zielarskie", 2002, 5, 8-9.
 2. Moszczyński P., Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na miażdżycą, "Wiadomości Zielarskie" 1996, 6, 13-14.
 3. Ziemiański S., Niebezpieczne rodniki, "Wiadomości Zielarskie" 1993, 2, 18-19.
 4. Oszmiański J., Lamer-Zarańska E., Polifenole - związki chroniące przed szkodliwym promieniowaniem, "Wiadomości Zielarskie" 1992, U, 16-18.
 5. Siebenneicher G.E., Podręcznik rolnictwa ekologicznego, PWN, Warszawa 1997.
 6. Senderski M.E., Prawie wszystko o ziołach, Wyd. Mateusz E. Senderski, Podkowa Leśna 2004.
 7. Coley P.D., Bryant J.P., Chapin III F.S., Resource availability and plant antiherbivore defense, Science 1985, 230, 895-899.
 8. Brandt K., Molgaard J.P., Organic agriculture: does it enhance or reduce the nutritional value of plants foods? Journal Science Food Agriculture 2001, 18, 924-931.
 9. Hołubowicz-Kliza G., Alternatywna uprawa ziół na korzeń i ziele, Wyd. IUNG, Puławy 2007.
 10. Sołtysiak U., O kryteriach w rolnictwie ekologicznym, w: Sołtysiak U. (red.), Rolnictwo ekologiczne. Od producenta do konsumenta, Ekland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa 1995.
 11. Herms D.A., Mattson W.J., The dilemma of plants: to grow or defend. Quarterly Review of Biology 1992, 67,283-335.
 12. Lorio P.L. Jr., Growth-differentiation balance: a basis for understanding southern pine beetletree interactions, For. Ecol. Manage. 1986, 14, 259-273.
 13. Rembiałkowska E., Jakość ziemiopłodów i produktów zwierzęcych w rolnictwie ekologicznym. Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i Raporty IUNG - PIB, Puławy 2007, 6, 62-66.
 14. Szafirowska-Walendziak A., Uprawa warzyw w rolnictwie ekologicznym. Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i Raporty IUNG - PIB, Puławy 2007, 6, 55.
 15. Benbrook Ch., Elevating Antioxidant Levels in Food through Organic Farming and Food Processing, An Organic Center State of Science Review, 2005.
 16. Carbonaro M., Mattera M., Nicoli S., Bergamo P., Cappelloni M., Modulation of antioxidant compounds in organic vs. conventional fruit (peach Prunus persica L., and pear Pyrus communis L.), Journal of Agricultural Food Chemistry 2002, 50(19), 9-11.
 17. Levite D., Adrian M., Tamm L., Preliminary results of resveratrol in wine of organic and conventional vineyards, Conference Proceedings 2000, 256-257.
 18. Mikkonen T.P., Maatta K.R., Hukkanen A.T., Kokko H.I., Torrónen A.R., Karenlampi S.O., Karjalainen R.O., Flavonal content varies among black currant cultivars, Journal of Agricultural Food Chemistry 2001, 49, 3274-3277.
 19. Rembiałkowska E., Badania porównawcze jakości marchwi i białej kapusty z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych. Roczniki AR Poznań, CCCIV, Ogrodnictwo 1998, 27, 256-266.
 20. Rembiałkowska E., Adamczyk M., Hallmann E., Jakość sensoryczno i wybrane cechy wartości odżywczej jabłek z produkcji ekologicznej konwencjonalnej. Bromat. Chem. Toksykol. - Suplement 2003,33-39.
 21. Schulz D.G., Koch K., Kromer K.H., Kópke U, Quality comparison of mineral, organic and bio-dynamic cultivation of potatoes: contents, strength criteria, sensory investigations and picture-creating methods, [w:] Proceedings of the Int. Conf. on Agricultural Production and Nutrition, Boston, Massachusetts 1997, March 19-21.
 22. Seidler-Łożykowska K, Kozik E., Golacz A., Wójcik J., Quality of basil herb (Ocimum basili-cum L.) from organic and conventional cultvation, Herba Polonica 2007, 3( 3), 41-46.
 23. Lichtenthaler H.K., Wellbyrn A.R., Determination of total carotenoids and chlorophyls a and b of leaf extracts in different solvents, Biochemical Society Transaction 1983, 603, 591-592.
 24. Strzelecka H., Kamińska J., Kowalski J., Wawelska E., Chemiczne metody badań roślinnych surowców leczniczych, PZWL, Warszawa 1978.
 25. Seidler-Łożykowska K., Kaźmierczak K., Kucharski W.A., Mordalski R., Buchwald W., Yielding and quality of Sweet basil and Marjoram herb from organic cultivation, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2006, 51(2), 157-160.
 26. Kazimierczak R., Hallmann E., Rembiałkowska E., Zawartość antyoksydantów w wybranych odmianach czarnych porzeczek pochodzących z różnych upraw w kontekście profilaktyki prozdrowotnej, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2008, 2, 26-32.
 27. Hallmann E., Sikora M., Rembiałkowska E., Porównanie zawartości związków przeciwutle-niających w owocach papryki świeżej i mrożonej pochodzącej z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2008, 1, 30-33.
 28. Hallmann E., Rembiałkowska E., Zawartość związków antyoksydacyjnych w wybranych odmianach cebuli z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2006 51(2), 42-46.
 29. Rembiałkowska E., Porównanie wybranych parametrów jakości zdrowotnej ziemniaków z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych, Roczniki PZH 1998, 49, 159-167.
 30. Rembiałkowska E., Hallmann E., Wasiak-Zys G., Jakość odżywcza i sensoryczno pomidorów z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej, Żywienie Człowieka i Metabolizm 2003, 30, 3/4, 893--899.
 31. Caris-Veynard C, Amiot M.J., Tyssandier V., Grasselly D., Buret M., Mikołajczak M., Guilland J.C., Bouteloup-Demange C, Borel P., Influence of organie versus conventional agricultural practice on the antioxidant microconstituent content of tomato and derived purees, consequence on antioxidant plasma status in humans, Journal of Agricultural Food Chemistry 2004, 52, 6503--6509.
 32. Pither R., Hall M.N., Analytical survey of the nutritional composition of organically grown fruits and vegetables, Technical Memorandum, MAFFproject 4350, Campden Food & Drink Research Association 1990, 597.
 33. Rembiałkowska E., Hallmann E., Szafirowska A., Nutritive quality of tomato fruit from organic and conventional cultivation (ICCAS Warsaw, 27 of June - 1 July 2005), Culinary Art and Sciences Global and National Perspectives, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, 193-202.
 34. Asami D.K., Hong Y.J. Barrett D.M., Mitchell A.E., Comparison of the total phenolic and ascorbic acid content of freeze - dried and air- dried marionberry, strawberry and corn grown using conventional, organic and sustainable agricultural practices, Journal of Agricultural Food Chemistry 2003, 51 (5), 2-26.
 35. Marin A., Ferreres F., Tomas-Barbetan F.A., Gil M.I., Characterization and quantitation of antioxidant constituents of sweet pepper (Capsicum annuum L.), Journal of Agricultural Food Chemistry 2004, 52,3861-3869.
 36. Tomaszuk P., Środowiskowe aspekty stosowania efektywnych mikroorganizmów w uprawie ekologicznej sałaty masłowej (Lactuca sativa),praca magisterska, SGGW, Warszawa 2008.
 37. Głowacka K., Wpływ procesów technologicznych na intensywność i typowość przypraw ziołowych, praca magisterska, SGGW, Warszawa 2008.
 38. Rembiałkowska E., Hallmann E., Wpływ metody uprawy ekologicznej i konwencjonalnej na wybrane parametry wartości odżywczej marchwi (Daucus carota), Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 1/2, 550-556.
 39. Warman P.R., Havard K. A., Yield, mineral and vitamin contents of organically and conventionally grown cabbage, Agric. Ecosys. Environ. 1997, 61, 155-162.
 40. Evers A.M., Effects of different fertilization practices on the carotene of carrot, Journal of Agricultural Science in Finland 1989, 61, 7-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu