BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Grzegorz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
M. Wells, K. Brandon, L. Hannah: "People and Parks. Linking Protected Area Management with Local Communities"
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1996, nr 1-2 (8-9), s. 207-208
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Obszary chronione, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Recenzja
Environmental protection, Protected area, Economic aspects of environmental protection, Review
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
W pracy "People and Parks. Linking Protected Area Management with Local Communities" analizowane są relacje między wymogami obszarowej ochrony konserwatorskiej a potrzebami społeczności lokalnych, żyjących na obrzeżach lub - rzadziej wewnątrz obszarów chronionych. Z relacji tych wynikają problemy, gdyż: uznanie obszaru za chroniony narzuca społeczności lokalnej liczne zakazy i nakazy, mogące powodować spadek dochodów i ograniczenie możliwości rozwojowych; jest to szczególnie wyraźne w sytuacjach, gdy obszar chroniony ustanawia się bez uwzględniania potrzeb i woli mieszkańców; dążenie społeczności lokalnych do utrzymania dochodów i rozwoju powoduje, że ochrona prawna nie może zapewnić bezpieczeństwa dla obszaru chronionego, ze względu na silne dążenie do realizacji potrzeb rozwojowych środkami legalnymi lub nielegalnymi. Autorzy podejmują próbę rozwiąząnia tego dylematu - pogodzenia potrzeb ochrony z potrzebami rozwoju w krajach trzeciego świata. Stworzyli nawet nazwę "projekty integrujące ochronę i rozwój" (integrated conservation-development projects - ICDP-s) Celem pracy jest określenie warunków, jakie powinny spełniać ICDP-s, aby skutecznie godzić ochronę i lokalny rozwój w duchu trwałego rozwoju (sustainable development). Materiał do pracy autorzy gromadzili przez wizje lokalne 23 wybranych obiektów, poparte danymi o założeniach i wynikach funkcjonowania projektów oraz przez rozmowy z przedstawicielami zainteresowanych instytucji, organizacji i beneficjentów. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów i dodatku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu