BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Warunki transferu wiedzy w strategii unii europejskiej Dla regionu morza bałtyckiego w okresie 2014-2020.
Knowledge Transfer Conditions in The Implementation of The European Union Strategy for The Baltic Sea Region 2014-2020
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 83-92, rys.,tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Strategia Europa 2020, Synergia w ekonomii
Knowledge transfer, Europe 2020 Strategy, Synergy in economic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badań prowadzone przez Obserwatorium Regionu Morza Bałtyckiego , w których uczestniczyły Katedra Ekonomi i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni oraz Polski Klaster Morski. Z badań wynika , że najbardziej efektywną formą transferu wiedzy w Regionie Morza Bałtyckiego są projekty transnarodowe , których uczestniczą przedstawiciele nauki i przemysłu oraz samorządów gospodarczych i terytorialnych. Współdziałanie tych instytucji przyczynia się do synergii nauki i praktyki gospodarczej w Regionie Morza Bałtyckiego.(abstrakt autora)

The article discusses the results of the research carried out by the Baltic Sea Region Observatory and the projects implemented by the European Union Programme for the Baltic Sea Region. It shows that the most effective form of knowledge transfer between science and economy in the Baltic Sea Region are scientific and industrial clusters and transnational projects. The partnership of these institutions has contributed to the synergy of science and business practice in the Baltic Sea Region. Keywords: Baltic Sea Region, knowledge transfer. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K. (1985), Język i poznanie poznanie, t. I, PWN, Warszawa.
 2. Action Plan (2013), {COM(2009) 248} February 2013 version.
 3. Dilemmas and Coherence. Political State of the Region Report (2012), Baltic Development Forum, Kopenhaga.
 4. European Union Strategy for The Baltic Sea Region (2010), Luxembourg.
 5. European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General (2008), Bruksela.
 6. Grzybowski M. (2012), Crist-off shore made in Poland ,"Nadmorski Przegląd Gospodarczy" nr 3-4.
 7. Grzybowski M. (2013), BSR information societies. (Dis) Connected, "Baltic Transport Journal", No. 2, March/April.
 8. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 9. Kaczmarek B., Walczak W. (2009), Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach:ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,Rady,Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów COM(2009)248/3 dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego {SEC(2009)702}, {SEC(2009)712}.
 11. Pawluczuk A.(2004),Istota zarządzania wiedza , [w:]Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach,red.K.Szczepaniak, SGH, Warszawa.
 12. Plan działania.Dokument roboczy Służb Komisji uzupełniający Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,Rady Europejskiego Komitetu Regionów dotyczący Strategi Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego {COM(2009)248},{SEC(2009) 702}, {SEC(2009) 703}.
 13. State of the Region Report (2012), Baltic Development Forum, Kopenhaga.
 14. The Top of Europe's Quest for Resilience, (2011).
 15. The Top of Europe. Bracing Itself (2012).
 16. Thönnes F., Off to new shores - The Baltic Sea Region as a Model Region for Decent Work and Social Security, prezentacja na konferencji "Cooperation in the Baltic Sea Region", Gdańsk, 27 November 2012.
 17. Unijna Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego(2009),"Panorama inforegio", Wspólnoty Europejskie , Bruksela.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu