BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlińska Renata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Rola kapitału ludzkiego w procesie globalizacji
The Part of Human Resourcesl in The Globalization Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 93-100, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Globalizacja, Informatyzacja, Technologia
Human capital, Globalization, Informatization, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces globalizacji jest w dużej mierze zależny od kapitału ludzkiego . Globalizacja , niosąc za sobą spory zakres zmian , stawia nowe warunki przed kapitałem ludzkim. Wzajemne powiązania między kapitałem ludzkim a procesem globalizacji są bardzo silne. Należy więc poszukiwać metod atrakcyjnego włączania się w te powszechne tendencje rozwojowe. Staje się to możliwe w warunkach jak najbardziej racjonalnego wykorzystania i inwestowania w kapitał ludzki. Artykuł ukazuje wpływ jakości kapitału ludzkiego na proces globalizacji , a także wskazuje cechy , jakimi powinien się charakteryzować w zglobalizowanej rzeczywistości. (abstrakt autora)

The process of globalization is in large measure dependent on human capital, and so as only capital is from him dependent. The globalization carrying for me the considerable range of changes places before human capital the new conditions. Mutual connection between human capital, and they are the process of globalization very strong. It was one should so seek methods attractive turning on in these general developmental tendencies. This possible becomes in conditions how the most rational utilization and investing in human capital. The article shows the impact of the quality of human capital in the process of globalization, and also indicates the features which should characterize it in a globalized reality. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A.,Góralczyk B., Modrzewska M., Saganowska E., Wojciechowska M.(2011),Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Studia i Prace, z.277,ZBSE GUS i PAN , Warszawa.
 2. Florczak W., Sabatny L., Welfe W.(2001),Szacunek kapitału ludzkiego "Wiadomości Statystyczne", nr 5 ,GUS,Warszawa.
 3. http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_ analysis/conference_en.htm
 4. Janc K.(2010), Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji , [w:]Człowiek , region , państwo w  procesach globalizacji , regionalizacji oraz integracji , red.G Rdzanek,E.Stadtmüller,Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 5. Korzuch B.(2009), Inwestowanie w kapitał ludzki a  rozwój gospodarki, [w:]Kongres Ekonomistów Polskich, t.IV: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red.J.Kotowicz-Jawor , Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 6. Lachman L.M. (1976), On the Central concept of Austrian Economics Market Process, w: The Foundations of Modern Austrian Economics, ed. E.G. Dolan, Kansas City.
 7. Oleński J.(2010),Ekonomika informacji . Metody, PWN,Warszawa.
 8. Penc J.(2010), Zarządzanie w praktyce. Menedżerskie myślenie i działanie,Warszawa.
 9. Skrzypek E.(2010),Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w warunkach globalizacji,Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 10. Wierzbicki A.P.(2010), Wpływ megatrendów informacji na sytuację w Polsce, [w:]Strategia rozwoju Polski do roku 2020,t.I: diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy prezydium PAN, Warszawa.
 11. www.bip.ress.gov.pl; Sfera społeczna w Polsce na tle UE i krajów kandydujących(wybrane zagadnienia), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 12. Zaorska A.(1998)"Ku globalizacji ? "Przemiany w  korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej,PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu