BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobyliński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Internet przedmiotów :szanse i zagrożenia
Internet of Things: Opportunities and Threats
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 101-109, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Internet, Użytkownicy internetu, Usługi internetowe
Internet, Internet users, Internet services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od kiedy na przełomie lat 2008/2009 liczba urządzeń podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę mieszkańców Ziemi uznaje się , że mamy do czynienia z Internetem przedmiotów (rzeczy). Połączenie z jedną heterogeniczną sieć ta dużej liczby inteligentnych obiektów stwarza niedostępne dotychczas możliwości . z drugiej strony, niesie też zagrożenia szczególnie dotyczące bezpieczeństwa i utraty prywatności. Powstaje też kwestia wielu innych problemów , które wymagają rozwiązania (np. standaryzacji). Celem pracy jest prezentacja możliwości i korzyści , jakie są do uzyskania w efekcie wdrożenia koncepcji Internetu przedmiotów , jak również potencjalnych zagrożeń i wyzwań , jakie są z tym związane .(abstrakt autora)

It is considered that the Internet of things was born in the year 2008/2009, when the number of devices connected to the Internet exceeded the number of inhabitants of the Earth. The aim of the study is to present the opportunities and benefits that can be obtained as a result of the implementation of the concept of the Internet of Things, as well as potential threats and challenges that are associated with it. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderseck B., Hengst C., Wilken M. (2013), Valuation of hybrid identification processes as an enabler for the Internet of Things, [w:] red. U. Clausen, M. ten Hompel, M. Klumpp, Efficiency and Logistics, Springer.
 2. Brachman A. (2013),Internet przedmiotów , Raport Obserwatorium ICT,Technopark Gliwice.
 3. Evans D. (2011), The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, CISCO IBSG 2011, http://www.cisco.com/web/about/ ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf [dostęp 5.01.2014].
 4. Evans D. (2013), Beyond Things: The Internet of Everything, Explained in Four Dimensions, The Huffington Post, 24-09-2013, http://www.huffingtonpost.com/ daveevans/ cisco-beyond-things-the-interne_b_3976104.html [dostęp 10.02.2014].
 5. Finley K. (2014), The Internet of Vegetables: How Cyborg Plants Can Monitor Our World, Wired, http://www.wired.com/wiredenterprise/2014/01/internet-p lants/ [dostęp 4.02.2014].
 6. Free Pool of IPv4 Address Space Depleted, 3 February 2011, http://www.nro.net/news/ipv4-free-pool-depleted [dostęp 23.01.2014].
 7. Gartner (2012), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2012, Orlando 18-10-2011, http://www.gartner.com/newsroom/id/1826214 [dostęp 10.01.2014].
 8. Gartner (2013), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2013, Orlando 23-10-2012, http://www.gartner.com/newsroom/id/2209615 [dostęp 10.01.2014].
 9. Gartner (2014), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2014, Orlando 8-10-2013, http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623 [dostęp 10.01.2014].
 10. Greengard S. (2014), Six Top Tech Trends to Watch in 2014, 18-12-2013, http://www.baselinemag.com/innovation/six-top-tech-tren ds-to-watch-in- 2014.html [dostęp 10.01.2014].
 11. Hancke G.P. (2011), Practical eavesdropping and skimming attacks on high-frequency RFID tokens, Journal of Computer Security, Vol. 19, No. 2, pp. 259-288, http://iospress.metapress.com/content/xx855446h2kh84r2/ [dostęp 25.01.2014].
 12. Internet of Things - An action plan for Europe (2009), Commission of the European Communities, Brussels, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=COM:2009:0278:FIN:EN:PDF [dostęp 30.01.2014].
 13. Internet przedmiotów. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Internetu przedmiotów (2009/2224(INI)) - 2011/C 236 E/04, Dziennik Urzędowy C236E Unii Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:236E:FULL:PL:PDF [dostęp 26.01.2014].
 14. ISO/IEC 14443 Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards (part 1-4) 2001 and 2008.
 15. ISO/IEC 15693 Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Vicinity cards (part 1-3) 2006-2010.
 16. Keeping European Consumers Safe. 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products RAPEX, http://ec.europa.eu/ consumers/ safety/rapex/docs/2012_rapex_report_en.pdf [dostęp 30.01.2014].
 17. Kortuem G., Kawsar F., Fitton D., Sundramoorthy V. (2010), Smart Objects as Building Blocks for the Internet of Things, IEEE Internet Computing, No. 1/2.
 18. "Mój licznik". Aplikacja mobilna Energi-Operator umożliwi śledzenie poboru energii,http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/8199 /moj-licznik-aplikacjamobilna- energi-operator-umozliwi-sledzenie-poboru-energii [dostęp 30.01.2014).
 19. NFC Forum, http://nfc-forum.org/ [dostęp 31.01.2014].
 20. Perera C., Zaslavsky A., Christen P., Georgakopoulos D. (2013), Context Aware Computing for the Internet of Things: A Survey, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 16, Issue 1.
 21. Radio-frequency identification, http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency _identification [dostęp 25.01.2014].
 22. , RFID Security and Privacy Lounge, http://avoine.net/rfid/ [dostęp 02.02.2014].
 23. Rushe D., Ball J. (2013), PRISM scandal: tech giants flatly deny allowing NSA direct access to servers, The Guardian, 7-06-2013, http://www.theguardian.com /world/2013/jun/07/prism-tech-giants-shock-nsa-data-min ing [dostęp 22.12.2013].
 24. Stamping out Falsified Medicines, http://www.efpia.eu/topics/industryeconomy/ falsified-medicines [dostęp 30.01.2014].
 25. Vermesan O., Friess P. (ed.) (2013), Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems, River Publishers, Aalborg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu