BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska), Odlanicka-Poczobutt Monika (Politechnika Śląska)
Tytuł
Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy Cz. 1 - determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych
From The Industrial Economy Into Knowledge Economy - The Determinants of Creation Network Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 111-120, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo
Knowledge-based economy, Competitiveness, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Welur-Matt
Abstrakt
Zmiany gospodarki przemysłowej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy wymuszają konieczność poszukiwania nowych form organizacji przedsiębiorstw. Jedną z nich są organizacje sieciowe. W publikacji omówiono determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych , zweryfikowane podczas badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie Welur-Matt. (abstrakt autora)

Changes in in the industrial economy to a knowledge-based economy make it necessary to seek new forms of business organization. One of them are network organizations. The publication discusses the determinants of the setting up of the network, verified during the tests carried out in the companyWelur-Matt. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney D. (2008),Społeczeństwo w sieci,Wydawnictwo Sic!,Warszawa.
 2. Castells M. (2007),Społeczeństwo sieci,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 3. Friedman T.L. (2006),Świat jest płaski.Krótka historia XX wieku, Rebis,Poznań.
 4. Fung V.K., Fung W.K., Wind Y. (2008),Konkurowanie w  płaskim świecie,Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne,Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i  Zarządzania, Warszawa.
 5. Harrison B. (1997), Lean and Mean, Guilford Press, Boston.
 6. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston (wyd. polskie: G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999).
 7. Hesselbein F. (1998), Organizacja okrężna, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa.
 8. Łobejko S.(2012),Przedsiębiorstwo sieciowe- teoria i  praktyka, [w:]Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, red.S.Łobejko,Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie , Warszawa.
 9. Nahira F. (red.) (2007), Digital Business Ecosystems, in: European Commission Information Society and Media, Luxembourg.
 10. Prahalad C.K. (2009), Creating experience: competitive advantage in the age of networks, w: P.R. Kleindorfer, Y. Wind, The network challenge, Wharton School Publishing, New Jersey.
 11. Warnecke J.L. (1999),Rewolucja kultury przedsiębiorstrwa.Przedsiębiorstwo fraktalne.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Zajdel M. (2014),Funkcjonowanie przedsiębiorstw sieciowych na przykładzie firmy Welur-Matt , praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym dr  hab.inż.Ewy Kulińskiej, prof.PO,Politechnika Opolska, WIPiL, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu