BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju nowej gospodarki
Human Capital as a Factor in The Development of a New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 121-129, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Nowa Gospodarka, Wiedza, Rozwój
Human capital, New Economy, Knowledge, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była prezentacja kategorii kapitału ludzkiego , jako czynnika determinującego rozwój nowej gospodarki , z uwzględnieniem podstaw polityczno-gospodarczych dla rosnącej roli ludzi i ich wiedzy , jako czynnik determinujących innowacyjność , a w efekcie końcowym , rozwój nowej gospodarki. Dla osiągnięcia powyższego celu w niniejszym artykule zwrócono uwagę na podstawy nowej gospodarki , uwarunkowania polityczno-gospodarcze umacniające rolę kapitału ludzkiego , kapitał ludzki i innowacje. (abstrakt autora)

The aim of this study is to present the category of human capital as a factor determining the development of the New Economy, with regard to the political foundations - the growing economic role of people and their knowledge, as factors determining innovation, and ultimately, the development of the New Economy. To achieve this objective, in this article, drew attention to the basics of the New Economy, political factors - economic strengthen the role of human capital, human capital and innovation. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. (2006),Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń.
 2. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. (red.) (2005),Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce , Towarzystwo Naukowe organizacji i kierownictwa, Toruń.
 3. Grudzewski M.W., Hejduk I.K. (2004),Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach,Difin,Warszawa.
 4. Korea and Knowledge-based Economy. Information Society (2000), OECD, World Bank Institute.
 5. Mikuła B.Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.) (2007)Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w  gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 6. Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M (2012), Wiedza-kapitał ludzki-innowacje, Prawanicza i  Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 7. Penc J. (1999),Innowacje i zmiany w firmie- transformacja i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 8. Perechuda K., Sobińska M., (red.)(2008), Scenariusze , dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa.
 9. Podręcznik Oslo 2008(2008),Zasady gromadzenia i  interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD & Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Warszawa.
 10. Pomykalski A.(2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 11. Porter M.E. (2001),Porter o konkurencji,PWE, Warszawa.
 12. Raport o kapitale intelektualnym Polski (2008), Warszawa, www.innowacyjnosc. gpw.pl/kip/index.php.
 13. Schumpeter J.A. (1960),Teoria rozwoju gospodarczego , PWN,Warszawa.
 14. Szulczyńska U.(2005), Kapitał intelektualny w  działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:]Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 7 , Uniwersytet Rzeszowski , Katedra Teorii , Rzeszów.
 15. West M.A. (2000),Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji , PWN, Warszawa.
 16. Woroniecki J. (2001),Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna , praktyka , optyka OECD, [W:]Gospodarka oparta na wiedzy.Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa.
 17. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się(2000), OECD, wyd. polskie : Ministerstwo Gospodarki- Departament Strategii Gospodarczej.
 18. www.europejskiportal.eu/id17.html (2014).
 19. ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu