BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syguła-Cholewińska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kosidłowski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dostosowanie metodyki wykrywania bakterii Alicyclobacillus w pasteryzowanych sokach owocowych
Improvement of the Detection Method for Alicyclobacillus in Pasteurised Fruit Juices
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2014, nr 4, s. 43-49, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Badanie żywności, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Mikrobiologia
Food commodities, Food research, Food health safety, Microbiology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Bakterie z rodzaju Alicyclobacillus należą do Gramdodatnich bakterii tlenowych, kwasolubnych, produkujących termooporne endospory, które mogą zanieczyszczać soki i koncentraty owocowe, syropy lub napoje słodzone. Ze względu na swoją termooporność przeżywają proces pasteryzacji, a kwaśne pH sprzyja ich rozwojowi. Procedura wykrywania bakterii Alicyclobacillus powodujących psucie soków owocowych została opracowana przez IFU (International Federation of Fruit Juice Producers) No.12 (2004), jednakże w trakcie jej realizacji napotyka się pewne trudności. W prezentowanych badaniach podjęto próbę dopracowania metody wykrywania bakterii Alicyclobacillus w pasteryzowanych sokach: jabłkowym i pomarańczowym. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić obecność bakterii określanych jako domniemane Alicyclobacillus w soku pomarańczowym na poziomie pojedynczych kolonii, a zmiany w objętości próbki lub preinkubacja nie zwiększyły poziomu detekcji. W soku jabłkowym dzięki zastosowaniu filtracji bakterie te były wykrywane w większej liczbie. W trakcie obserwacji stwierdzono także wzrost bakterii na podłożu ogólnym, co świadczy, że w testowanych sokach mogła być obecna inna termooporna mikroflora o nieznanej patogenności. (abstrakt oryginalny)

Alicyclobacillus spp. belong to Gram-positive, aerobic, acidophilic, thermotolerant endo-spore forming bacteria, which can contaminate fruit juices and concentrates, syrup or sweet-ened beverages. These heat-resistant microorganisms can survive the pasteurization process and acidified environments support their growth. Procedure for the detection of taint produc-ing Alicyclobacillus in fruit juices was developed by IFU (International Federation of Fruit Juice Producers) No.12 (2004), however its implementation faces some difficulties. In presented research an attempt of improvement of the detection method for Alicycloba-cillus in pasteurised: apple and orange juice was made. These studies allowed to indicate the presence of single colonies of bacteria defined as presumptive taint producing alicyclobacilli in orange juice and some changes in sample size or preincubation did not increase the detec-tion level. In apple juice sample, through the use of filtration, these bacteria were detected in higher number. In the course of the research, bacterial growth on non-selective medium was observed. It demonstrates that different thermotolerant microflora of unknown pathogenicity could be present in tested juice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Satora P. (2009) Alicyclobacillus acidoterrestris - przetrwalnikująca bakteria skażająca soki. Laboratorium Przemysłowe, 5, 20-25.
  2. Silva F.M., Gibbs P., Vieira M.C., Silva C.L.M. (1999) Thermal inactivation of Alicyclobacillus acidoterrestris spores under different temperature, soluble solids and pH conditions for the design of fruitprocesses. International Journal of Food Microbiology, 51, 95-103.
  3. Witthuhn R.C., Duvenage W., Gouws P.A. (2007) Evaluation of different growth media for the recovery of the species of Alicyclobacillus. Letters in Applied Microbiology, 45, 224-229.
  4. Bahceci K.S., Gökmen V., Serpen A., Acar J. (2003) The effects of different technologies on Alicyclobacillus acidoterrestris during apple juice production. European Food Research and Technology, 217, 249-252.
  5. Chang S., Kang D-H. (2004) Alicyclobacillus spp. in the fruit juice industry: history, characteri- stics and current isolation/detection procedur es. Critical Reviews in Microbiology, 30, 55-47.
  6. Lee S-Y., Dancer G.I., Chang S-S., Rhee M-S., Kang D-H. (2006) Efficacy of chlorine dioxide gas against Alicyclobacillus acidoterrestris spores on apple surfaces. International Journal of Food Microbiology, 108, 364-368.
  7. Spinelli A.C.N.F., Sant'Ana A.S., Rodrigues-Junior S., Massaguer P.R. (2009) Influence of different filling, cooling and storage conditions on the growth of Alicyclobacillus acidoterrestris CRA7152 in orangejuice. Applied and Environmental Microbiology, 75(23), 7409-7416.
  8. IFU Method No. 12:2004. Method on the detection of taint producing Alicyclobacillus in fruit juices.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu