BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surówka-Marszałek Danuta (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wpływ działalności innowacyjnej na wzrost konkurencyjności firm
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 11-27, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Innowacyjność, Zarządzanie innowacyjne, Przewaga konkurencyjna
Competitiveness, Innovative character, Innovative management, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie czołowej roli innowacji jako współczesnego wzorca sukcesu dla wielu firm w osiąganiu przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym. Słusznie coraz częściej uważa się, że innowacje tworzą "siłę napędową współczesnej ekonomii zmieniającej pomysły i wiedzę w produkty i usługi"1. Autorka sięga do znanych światowych rozwiązań innowacyjnych, które zapewniając uczestnikom wymiany strategiczne korzyści, zrewolucjonizowały zarówno rynki przemysłowe, jak i konsumpcyjne. Ukazuje ich specyfikę, a także podejmuje próbę oceny ich wpływu na efektywność działania wdrażających je firm - niekwestionowanych liderów i kreatorów postępu. (fragment tekstu)

In the paper the Author focuses on the significant role of innovation often considered a measure of success in obtaining the competitive growth on the global market. Innovation is now the driving force of global economy. Besides creation and delivery of value for their customers, it also helps to sustain the leading position on the market. The Author presents the well-known innovative solutions that guarantee achieving the strategic advantages and thus revolutionise the B2B and consumers markets. The paper highlights the specific characteristic of these solutions and tries to evaluate their impact on the effectiveness of companies that implement them: leaders and growth creators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson C., Narus J.A., Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004.
 2. Baden-Fuller C., Pitt M., Strategic Innovation, Routledge, London 1996.
 3. Christensen C.M., Raynor M.E., The Innovators Solution. Creating and Sustaining Successful Growth, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 4. Day G.S., Wensley R., Assesing Advantage: a Framework for Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing" 1988, April, za: A. Adamik, Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 6.
 5. Dodgson M., Rothwell R. (eds), The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar, London 1995.
 6. Ettlie J., Managing Innovation, John Wiley & Sons, Inc., New York 1999.
 7. Francis D., J. Bessant J., Targ eting Innovation and Implications for Capability Development, "Technovation", 25 (3) 2005.
 8. Grenadier S., Weiss A., Investments in Technological Innovations: An Options Pricing Approach, "Journal of Financial Economics" 1997, Vol. 44.
 9. Henderson R., Clark K., Architectural Innovation: the Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms, Administrative Science Quarterly, 35, 1990.
 10. Hutt M.D., Speh T.H. Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, przeł. M. Rusiński, PWN, Warszawa 1997.
 11. Kay J., Foundations of Corporate Success: How Business Strategies Add Value, Oxford University Press, Oxford 1993.
 12. Kay, J., Podstawy sukcesu firmy, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 1996.
 13. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, praca zbiorowa pod red. E. Skawińskiej, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 14. Kosikowski C. T. Ławicki, Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, PWN, Warszawa 1994.
 15. Łuczak J., Dobra inwestycja w sferze usług? TQM w Stanach Zjednoczonych, "Marketing Serwis" 1997, nr 1.
 16. Meyer M., Seliger R., Product Platforms in Software Development, "Sloan Management Review" 1998, Vol. 40.
 17. Mohr J. Marketing of High-Technology Products and Innovations, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 18. Office of Science and Technology, Excellence and Opportunity: a Science Policy for the 21st Century, London 2000.
 19. PfefFer, J., Competitive Advantage through People, School Press, Boston, Mass. 1994.
 20. Souder W., J. Herman J., Managing New Technology Development, McGraw -Hill, New York 1994.
 21. Stalk G., T. Hout T., Competing Against Time: How Time-Based Competition is Reshaping Global Markets, Free Press, New York 1990.
 22. Surówka-Marszałek D., Rola kluczowych klientów na rynkach zaawansowanych technologii i innowacji, część 1, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka' 2004, nr 5.
 23. Surówka-Marszałek D., Zarządzanie produktem na rynkach zaawansowanych technologii, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 3.
 24. Technology, Innovation, and Regional Economic Development. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Washington DC, 09.09.1982.
 25. Tidd J., Bessant J., K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005.
 26. Womack J., Jones D., Lean Thinking, Simon Technology, Innovation, and Regional Economic Development. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Washington DC, 09.09.1982. ZNKSWiAFM06s.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu