BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładny Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Megaustawa- próba oceny wpływu na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego
Mega Law - an Attempt to Assess The Impact on The Development of The Polish Telecommunications Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 131-140, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Usługi telekomunikacyjne, Rynek telekomunikacyjny
Telecommunication, Telecommunications services, Telecommunication market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Artykule przedstawiono tło historyczne oraz powody uchwalenia ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Scharakteryzowano również najważniejsze efekty uchwalenia tej ustawy i dokonano próby jej oceny jej wpływu na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego. (abstrakt autora)

The article presents the historical background and the reasons for the adoption of the Act on supporting the development of telecommunications networks and services (Mega Law). The article also describes the most important effects of the adoption of the Act and has been trying to assess the impact of this law on the development of the Polish telecommunications market. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.samorzadoweforum.pl/2010/materialy/Koziara_U KE_Megaustawa.pdf.
 2. Jaślan M.,Debata: co na rynku zmienia megaustawa http://www.polskaszerokopasmowa. pl/artykuly/debata-co-na-rynku-zmienila-megaustawa.html .
 3. Progress report on the Single European Electronic Communications Market 2009 (15th report), SEC(2010)630.
 4. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w  2010 roku (2011), UKE, Warszawa.
 5. Rozporządzanie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , Dz.U.z 2012 r.nr 0, poz.1289.
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 3 marca 2011 r.w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację(Dz.U.nr 46, poz.238)
 7. Świderek T., Megaustawa znacznie przyspieszyła procesy inwestycyjne , http://www. polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/megaustawa-znacznie-pr zyspieszyla-procesyinwestycyjne. html.
 8. Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 1256.
 9. Ustawa z dnia 7 maja 2010 t.o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych , Dz.U.z 2010r., nr 106. poz.675 z późniejszymi zm.
 10. Uzasadnienie do ustawy o wspieraniu usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji z 5 maja 2009 r.,http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option= com_k2 &view=item&task=download&id=190&Item id=3.
 11. Zaawansowanie projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z funduszy unijnych, maj2010, UKE
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu