BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachowicz Agnieszka (University of Dąbrowa Górnicza, Poland)
Tytuł
Project Realization in Local Self-Government Units After Accession to the European Union
Realizacja projektów inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 346, s. 73-80, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Sektor finansowy, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Dług publiczny
Financial sector, Public finance, Local government, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został poruszony temat dotyczący realizacji projektów inwestycyjnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej i związanej z tym możliwości skorzystania z funduszy europejskich. Problem nabiera znaczenia w kontekście zakresu systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim ich samodzielności finansowej. W celu zobrazowania zagadnienia w rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu systemu finansowego po reformach administracyjnych. Rozdział drugi przedstawia wpływ decyzji szczebla centralnego na poziom inwestycji jednostek samorządowych, które najbardziej odczuwają kryzys finansowy państwa. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione najważniejsze postulaty zmian, które muszą zostać wprowadzone, by system finansów publicznych stał się efektywny i wykorzystał szansę w postaci skorzystania z dużej puli środków unijnych. Mówi się o nich coraz częściej i głośnej, jednak nadal bezskutecznie.(abstrakt oryginalny)

This article deals with the subject of investment projects' realization after Poland's accession to the European Union and the possibility of European funds utilization. The problem is important because of local self-government units financial system range and, first of all, their financial independence. To depict this, in the first chapter the author presented vital conceptions regarding the rules of running local units after administration reforms. The second chapter deals with the impact of the central government decisions on investment level in local units which are the most exposed to the state financial crisis. In the last chapter, the most important change requirements, which have to be introduced, are mentioned. Otherwise, public financial system will not be efficient and Poland will not take the advantage of the granted European funds. This issue is discussed frequently but still no solution is found.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A. Samorząd terytorialny - system prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2012.
 2. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa 2010.
 3. Chojna-Duch E., Realizacja projektów średniookresowych w ramach finansowych 2014-2020, "Europejski Doradca Samorządowy" 2013, nr 24.
 4. Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, ed. K. Brzozowska, CeDeWu, Warszawa 2013.
 5. Komunikat GUS dotyczący długu i deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., Warszawa, IV 2013.
 6. Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Raport MRR, Warszawa, styczeń 2013.
 7. Owsiak S., Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
 8. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2004.
 9. Samoń D., Zadłużenie i wydatki samorządów w Polsce na tle UE, Analiza FOR 2011.
 10. Stabilność systemu finansowego, eds. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2012.
 11. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 12. Watt P.A., Local Government Principles and Practice, Blackwell Publishing, Oxford-London 1996.
 13. Wierzbicki R.Z., Egzogeniczne i endogeniczne czynniki sukcesów i porażek projektów JST, "Europejski Doradca Samorządowy" 2013, nr 25.
 14. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r., DzU 2003, nr 203, poz. 1966 ze zm.
 15. Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r., DzU nr 157, poz. 1240 ze zm. www.eurostat.ec.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu