BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewska Magdalena (Politechnika Poznańska), Ratajczak Dariusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Bariery w procesie sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach
Barriers in the Process of Succession in the Micro and Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 124-133, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Rozwój, Przedsiębiorstwo
Development, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przebieg procesu sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach może przybierać różnorakie formy. Wśród przedsiębiorców na rynku polskim istnieją duże dysproporcje w dostępie i przede wszystkim w poziomie merytorycznej wiedzy związanej z procesem sukcesji w porównaniu z firmami europejskimi (za prof. T. Łuczką)1. Funkcjonowanie takich przedsiębiorstw napotyka na różnego typu bariery, czyli "w najszerszym tego słowa znaczeniu - praktycznie wszystkie ograniczenia hamujące wzrost firmy"2. Dodatkowe bariery pojawiają się w momencie rozpoczęcia procesu sukcesji i przekazania władzy w firmie wyznaczonemu następcy. Skuteczność i końcowy sukces takiego procesu są zależne w dużej mierze od skutecznego i konsekwentnego pokonywania takich barier. Trudności wynikają w głównej mierze z wewnętrznych ograniczeń przedsiębiorstwa, jak i braku należytej wiedzy o zasadach zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście rodzina-pracownik. W niniejszym artykule w części pierwszej przedstawiono główne bariery w procesie sukcesji mikro i małych przedsiębiorstw wraz z możliwościami ich złagodzenia. W drugiej części publikacji przedstawiono barierę związaną z polityką rozwoju pracowników, jak i potencjalnego następcy w kontekście mikro i małego przedsiębiorstwa.(abstrakt autora)

In the past half-century the market economy system has generated processes of accelerated globalization the effects of which are visible in each function performed by a company. Among those processes is a succession process which includes, among other things, human resources function as it is the employees being the subject of current changes. Performing subject behavior patterns is related to the skill and positive attitude towards learning, creating career development paths, meeting personal and business goals in a specific organization. The contemporary micro and small company of XXI century is therefore a learning organization. This is owing to the knowledge of their employees that the succession process can be carried out effectively and the enterprise can be innovative, ready for quick changes, competitive and able to satisfy their customers as well as current and former owners.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Warszawa 2010.
 2. Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, red. A. Kowalewska, PARP-PENTOR, Warszawa, grudzień 2009.
 3. Budziak A., Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Wyd. POLTEX, Warszawa 2012.
 4. Daszkiewicz N., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw
 5. [ w:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 6. Karbiński W., Rozwój pracownika, Poradnik 232, Warszawa 2010.
 7. Lanthaler W., Zugmann J., Akcja JA, Nowy sposób myślenia o karierze, Wyd. Twigger, Warszawa 2000.
 8. Listwan T., Kształcenie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław 1993.
 9. Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998.
 11. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,Wrocław 1995.
 12. Safin K., Zarządzanie małą firma, Wrocław 2002.
 13. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010.
 14. Timoszyk-Tomczak C., Strategie konstruowania własnej przyszłości, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu