BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie na przykładzie ekologicznych producentów rolnych
Supporting the Enterpreneurship in Agriculture on the Example of Organic Agricultural Producers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 134-142, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Rolnictwo
Ecological agriculture, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano stan ekologicznej produkcji rolnej w kontekście wspierania przedsiębiorczości w rolnictwie oraz perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Na potrzeby artykułu przeanalizowano literaturę tematu, najnowsze raporty i badania opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz dane statystyczne Eurostatu i GUS. Rolnictwo ekologiczne w Polsce ma znaczne perspektywy rozwoju przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów finansowania systemowego oraz prywatnego kapitału inwestycyjnego, wspierania edukacji producentów i świadomości konsumentów oraz promocji produktów ekologicznych(abstrakt autora)

The paper focuses on the status and prospects of development of organic agriculture production and supporting the agriculture entrepreneurship in Poland. To that analysis were used the literature of the subject and data and reports published by the Ministry of Agriculture and Rural Development, IJHARS, National Rural Network, Central Statistical Office and Eurostat. Organic agriculture in Poland has significant growth prospects with appropriate funding mechanisms and a system of private capital investment, support education of producers, consumer awareness and promotion of organic products.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Stępień S., Wokół problemu "błędu złożenia" we Wspólnej Polityce Rolnej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa 2010, t. 10 (XXV), z. 4.
 2. Węglarzy B., Bereza M., Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla gospodarstw konwencjonalnych w aspekcie opłacalności produkcji
 3. [ w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Uniwersytet Opolski, Opole 2010
 4. Walczak D., Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce, TNOiK, Toruń 2011.
 5. Główny Urząd Statystyczny,http://www.stat.gov.pl.
 6. Brodzińska K., Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa 2010, t. 10 (XXV), z. 2.
 7. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, http://www.ksow.pl.
 8. Ćwikła M., Parka A., The chances and threats for development of ecological agriculture in Poland
 9. [ w:] Energetic and Ecological Aspects of Agricultural Production, Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw 2010.
 10. Maciejak M., Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2010, nr 85.
 11. Pietrzak M.B., Walczak D., Analiza struktury agrarnej oraz ocena funkcjonowania rent strukturalnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, r. 2010, t. 10, nr 2.
 12. Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2010.
 13. Grzelak P., Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce na podstawie studiów przypadków z województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2011, nr 87.
 14. Budzinowski R., Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, w: Prawo rolne, red. A. Stelmachowski,Warszawa 2005
 15. Rosicki R., Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Naukowo-Metodyczny" 2010, nr 4.
 16. Rolnictwo ekologiczne, http://www. minrol. gov. pl/ pol/ Jakosc -zywnosci / Rolnictwo - ekologiczne
 17. Motyka T., Rolnictwo ekologiczne programu rolnośrodowiskowego 2007-2013, MRiRW, Warszawa 2010.
 18. Ustawa z 15 września z 2000 roku o grupach producentów i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (DzU, nr 88, poz. 983, z późn. zm.).
 19. Wdrożenie produkcji ekologicznej i marketing jego produktów szansą rozwoju gospodarstw rolnych i regionów, Materiały Szkoleniowe, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie", Skierniewice 2011.
 20. Zasady i cele rolnictwa ekologicznego, International Federation of Organic Agriculture Movements, http://www.ifoam.org/ about_ifoam/ pdfs/ POA_folder_ polish.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu