BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dylematy wyboru strategii płynności finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Dillemas Relating to the Choice of Financial Liquidity Strategies in the Sector of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 143-153, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Strategia finansowa, Płynność finansowa, Kapitał obrotowy, Polityka kredytowa
Financial strategy, Financial liquidity, Working capital, Crediting policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wybór strategii płynności finansowej stanowi ważny problem decyzyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie istotny jest wybór źródeł finansowania aktywów obrotowych oraz właściwe zarządzanie zapasami, należnościami i środkami pieniężnymi. Decyduje to zarówno o utrzymaniu pozycji konkurencyjnej na rynku, wiarygodności finansowej, jak i ryzyku trwałej niewypłacalności przedsiębiorstwa. W artykule wyróżniono szanse i zagrożenia związane z wyborem defensywnej i ofensywnej strategii płynności(abstrakt autora)

The choice of financial liquidity strategy is a significant decision problem for small and medium enterprises. Of particular importance is the choice of the source of current assets financing, as well as the appropriate management of stock, receivables and cash. It impacts the maintenance of the company's competitive position on the market, its credit worthiness and the insolvency risk. The article presents the opportunities and threats related to the choice between the defensive and offensive liquidity strategies(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, red. G. Łukasik,Akademia Ekonomiczna Katowice, 2009.
 2. Brighann E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005.
 3. Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw,Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice.
 5. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP Warszawa 2012.
 7. Rogoda B., Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 9. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 10. Zawadzka D., Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych małych przedsiębiorstw - w świetle wyników badań empirycznych
 11. [ w:] Współczesne finanse, red. B. Kołosowska,Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 12. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, red. P. Karpuś, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu