BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Dojrzała przedsiębiorczość -wybrane problemy
Mature Enterprise - Select Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 165-174, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość
Business activity, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie głównych przyczyn prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. Podjęto w nim również próbę przedstawienia głównych ograniczeń i perspektyw rozwoju tego zjawiska. W Polsce od wielu lat obserwuje się zbyt wczesną dezaktywizację zawodową starszych ludzi. Konieczne zatem staje się wprowadzanie różnego typu instrumentów polityki państwa wspierających prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby w dojrzałym wieku. Obecna sytuacja społeczna i gospodarcza oraz perspektywa rozwoju demograficznego Polski na najbliższych kilkanaście lat wymagają większego zainteresowania omawianym problemem.(abstrakt autora)

This article aims to identify the main causes of conducting business activities by people of mature age. An attempt was made to present the major constraints and prospects of the development of this phenomenon. Premature professional deactivation in the older population has been observed in Poland for years. It has therefore become necessary to introduce various instruments of state policy facilitate conducting business activities by people of mature age. Current social and economic situation and the prospects for Polish population growth for the next ten years requires a greater interest in the present problem.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywni Seniorzy, Raport z badań końcowych, Fundacja Ekspert-Kujawy, www.fundacja. ekspert-kujawy.pl (30.10.2013).
 2. Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus, 2012, Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, nr 17, www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl.
 3. Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
 4. Czarnik S., Turek K., Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków, PARP, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa 2013.
 5. Demograficzna przyszłość Europy - przekształcić wyzwania w nowe możliwości, Komisja Europejska, Bruksela 2006, http://eur-lex.europa.eu (30.10.2013).
 6. Dolny E., Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku
 7. [ w:] Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, red. Z. Wiśniewski, Dom Organizatora, Toruń 2009
 8. Elastyczne Formy Zatrudnienia - efektywne zarządzanie zasobami rynku pracy, 2007, STOS, Warszawa-Kraków.
 9. Emerytury pomostowe: Firmy kwestionują ośmioletnią ochronę przedemerytalną, 2013, www.gazetaprawna.pl (29.09.2013).
 10. http://50plus.parp.gov.pl (15.10.2013).
 11. http://www.apce.com/cid111670/les-seniors-et-la-creation-d-entreprise.html?pid=337 (30.10.2013).
 12. http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl (15.10.2013).
 13. http://www.gruender50plus.de (12.10.2013).
 14. http://www.perspective45.lu (12.10.2013).
 15. http://www.prime.org.uk (12.10.2013).
 16. http://www.seniorenterprise.ie (12.10.2013).
 17. Kubicki P., Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+. Podsumowanie badań empirycznych, http://www.dojrzala przedsiebiorczosc. pl (15.10.2013).
 18. Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, raport podsumowujący III edycję badań BLK z 2012 r., red. J Górniak, PARP, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa 2013.
 19. Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Komunikat z badań, BS/2/2010, CBOS, Warszawa.
 20. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2013.
 21. Samoń D. Starzenie się ludności to nie katastrofa, Analiza FOR nr 8/2012, 29.08.2012.
 22. Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, FISE,Warszawa 2006
 23. Sposoby spędzania czasu na emeryturze. Komunikat z badań, BS/106/2012, CBOS, Warszawa.
 24. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2013 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych,Warszawa 2013.
 25. The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Methodologies, European Economy 4/2011
 26. World Population Prospects: The 2012 Revision, Highlights and Advance Tables. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2013.
 27. Zmiana oblicza emerytur. Raport o gotowości emerytalnej Polaków, 2013, AGEON, www.ageon.pl (15.09.2013).
 28. Rembiasz M. Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym - wybrane problemy
 29. [w:] Reformowanie systemów emerytalnych - Porównania i oceny, Wyd. Politechniki Poznańskiej,Poznań 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu